Skip to Content

Sommarläger 2015

Jumibroschyr

Lägerbroschyren är klar, skriv ut ditt eget exemplar från bilagan eller hämta ett från församlingen!

Lägerdatum:
Barnläger 27-30.6 Ledare: Miko & Iselin Nylund m.fl.
Talkohelg 2-5.7. förvaltningsrådet ansvarar
Kanotläger 1 29.6-3.7 och nr 2 1-7.8 Annika Lahtinen m.fl
Ungdomsläger 1: 18– 25.7 internationellt ungdomsläger i Nordirland
Ungdomsläger 2: 28.7-1.8 Sverigeresa: läger i Däldenäs

Den största delen av ledarna och personalen på våra läger arbetar oavlönat, på frivillig basis. Tack vare deras insats kan vi hålla förmånliga läger. Vill du hjälpa till på något läger? Ta kontakt med styrelsen (styrelsen@mku.fi) om du vill veta mera.

Called2Serve - School of Congregational Development i Tallinn 24-27 september 2015!

Called2Serve.jpg

Nu finns det information om höstens stora ledarkonferens i Tallinn - hela biskopsområdet är med. Reservera tiden och kom med på högklassig undervisning!
Mera information på www.umc-ne.org

Ledigt jobb för sjukskötare

Konkordiahemmet är ett svenskspråkigt servicehem beläget i Främre Tölö. Vi behöver nu en sjukskötare för tillsvidare arbetsförhållande med olika ansvarsuppgifter.

Vi söker dig som är flexibel, glad och positiv till din läggning.
Arbetet är i två skift. Tjänsten kan tillträdas genast eller enl. överrenskommelse.

För mer info vänligen kontakta föreståndare Maria Stenbacka tel. 050 463 74 67 eller maria.stenbacka@konkordiahemmet.fi
Sänd din ansökan per mejl eller post:
Konkordiahemmet, Apollogatan 5 B 37, 00100 Helsingfors

Nytt hem för barnhemsbarnen i Zimbabwe

Zwe nya Home of Hope

Arbetet för att bygga ett nytt hem för barnhemsbarnen i Home of Hope har inletts. Den första transaktionen till Zimbabwe är gjord och de pengarna skall användas till lön åt dessa arbetare som röjde tomten på 11ha, vägförbättring, dragning av vattenrör från närmaste hus samt ingärdande av hela området med metallstängsel. Nu är vi igång!

Bernt Klockars

Konkordiahemmet har fått nytt telefonnummer

Konkorddia

Helsingfors svenska metodistförsamling har under 80 år bedrivit verksamhet inom äldreomsorgen. Församlingens servicehem erbjuder god och kärleksfull vård i hemlik miljö. Hemmets föreståndare är Maria Stenbacka. Från 2.3 är det nytt telefonnummer till Konkordiahemmet 050-463 74 67.
Se hemsidan www.konkordiahemmet.net för mera info.

På spåret - visions- och strategidag i Vasa

VÄLKOMMEN till visions- och strategidag!
Vi träffas i Vasa metodistkyrka lördagen den 14 mars kl. 10-16

Inbjudna är församlingsrådsmedlemmar, core-team och andra som är intresserade av strategisk planering av församlingsarbete

På programmet:
• Andakt
• Hur ser det ut och vilka förväntningar har vi?
• Vad har vi lärt oss tidigare?
• Erfarenheter vi gjort – församlingarna delar med sig!
• Hur kan vi förändra!

Anmälningar före den 10 mars till Monica Lundgren, 0400-868235 eller monicamarita.lundgren(at)gmail.com

AVU står för matkostnaderna och resorna betalas av församlingarna.

Ansvariga: Arbets- och visionsutskottet
– på spåret i Vasa: Jennie Elfving och Monica Lundgren

På spåret - visions- och strategidag!

VÄLKOMMEN till visions- och strategidag!
Vi träffas i Borgå metodistkyrka lördagen den 7 mars kl. 10-16

Inbjudna är församlingsrådsmedlemmar, core-team och andra som är intresserade av strategisk planering av församlingsarbete

På programmet:
• Andakt
• Hur ser det ut och vilka förväntningar har vi?
• Vad har vi lärt oss tidigare?
• Erfarenheter vi gjort – församlingarna delar med sig!
• Hur kan vi förändra!

Anmälningar före den 4 mars till Monica Lundgren, 0400-868235 eller monicamarita.lundgren(at)gmail.com

AVU står för matkostnaderna och resorna betalas av församlingarna.

Ansvariga: Arbets- och visionsutskottet
– på spåret i Borgå: Monica Wiik, Nils-Gustav Sahlin och Monica Lundgren

Global Vision - samlingsnamn för missionsinfo

GlobalVision 1

Rådet för mission har tagit i bruk ett nytt samlingsnamn för information från olika arbetsområden, Global Vision. Detta istället för KiambuNytt och ZimbabweNytt etc. som utkommit tidigare. Nyhetsbrevet utkommer oregelbundet, främst i samband med besök i våra projektländer. Årets första nummer i bilagorna, både på svenska och engelska.

Vintersemester på Jumi?

Jumistugan

Det finns ännu några lediga dagar av vecka 8 och vecka 9 ifall någon är intresserad av att fira semester i stockstugan på Jumijärvi. Se bilagan för mer info. Ta kontakt för bokning och förfrågningar: cata@mku.fi

Ambassadpersonalen i Nairobi intresserade av samarbete kring biståndsprojekt

Finlands flagga i topp utanför ambassaden i Nairobi

Under åren 2005-2010 byggde och startade Finlands svenska metodistkyrka med biståndsmedel en yrkesskola för unga från fattiga familjer i Kiambu, Kenya. Syftet med yrkesskolan är att bekämpa fattigdom genom att bryta spiralen av brist på utbildning med svårigheter på arbetsmarknaden som följ – och med risken att upprepas i följande generation.

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut