Skip to Content

Bön för Moçambique

Moc.jpg

Även Mocambique drabbas hårt av corona

Mycket bön och förbön behövs för Cambine och naturligtvis hela landet. Det är svårt att få riktigt grepp om hur coronasituationen faktiskt är eftersom det flesta och mest lättillgängliga testen finns i huvudstaden Maputo. För de som bor i Cambine är det ca. 40-50 km till närmaste testmöjlighet = både reseutgifter och risk för smitta under resan och kostnad för testet, så det testas nog inte så mycket. Ljuset i tunneln med vaccin, som vi ser, är nog väldigt långt bort i Mocambique och särskilt ute på landsbyggden.

Enkät om bön

papper o penna.jpg

Jag är Eetu Karjalainen, informationsvetenskaps studerande vid Uleåborgs universitet, och jag gör en enkät för min pro gradu-avhandling. Enkäten är om finländska kristnas bön och informationssökning i anslutning till bönen. Med andra ord, enkätens frågor är om kristnas böneliv och -vanor. Vill du vara med?

https://link.webropolsurveys.com/S/B6A3C9C62D09EAC8

Enkäten år på finska, svenska och engelska och den är öppen till och med 31.5.2021.

Med vänlig hälsning,
Eetu Karjalainen
Informationsvetenskaps studerande
Uleåborgs universitet

Ett ekumeniskt webbinarium: Majoritet och minoritet i ett föränderligt kyrkligt landskap

ek.png

Tid och plats: tisdag 11.5 kl. 10–12 via Teams

Ekumeniska Rådets sektion för finlandssvensk ekumenik vill bredda förståelsen för hur kristna i olika kyrkor och församlingar integreras och inkluderas i kyrka och församling i huvudstadsregionen, främst på svenska. Vi vill fördjupa det missionala perspektivet i vårt ekumeniska samarbete. Vi vill ge rum för personliga berättelser och utifrån dessa diskutera gemensamma utmaningar och upplevelser. Därför ordnar vi ett ekumeniskt webbinarium via Teams om majoritet och minoritet i ett föränderligt kyrkligt landskap. Välkommen!

Program
Välkommen
Mayvor Wärn-Rancken, Generalsekreterare för Ekumeniska Rådet i Finland

Inledning till seminariet
Sara Torvalds, Ordförande för sektionen för finlandssvensk ekumenik

Kustbandet nr 1 mars 2021

1 bitte.jpg

Kära vänner!

Nu är det här, rundbrevet med kyrkans och församlingarnas nyheter till medlemmar och vänner i våra metodistförsamlingar i Finland och Sverige! Innehållet skall stärka vår kristna tro och identitet och bygga upp den inbördes gemenskapen. Brevet planeras ges ut i slutet av mars, maj, september och november utan något bestämt datum eller sidantal. Intervju, bokpresentation, en bibelfråga för de yngre och Vad hörs? från några församlingar, ingår bland annat i detta nummer.

Biskopskontoret informerar

CoB logo.jpg

Bishops Reconsider May 8 Special Session of General Conference

WASHINGTON, D.C. - The Council of Bishops of The United Methodist Church met on Monday, March 22, 2021 in an additional meeting to consider pressing matters related to the Council’s work. After much conversation, the bishops reached a decision that in the best interest of the church at this time, they would cancel the Special Session of the General Conference which was set for May 8, 2021.

The bishops announced that they will dedicate their regularly scheduled April meeting to conversation based on results of listening sessions that are occurring and discern a possible need for a new timeline toward General Conference 2020 set for August 29 to September 6, 2022, in Minneapolis, Minnesota.

Datum att hålla reda på

komihåg.jpg

Hej,
påminner om tidtabellen för årskonferensmaterial m.m.

31.3 deadline för uppsägande av förtroendeuppdrag (se föregående nyhet)
31.3 deadline för motioner - förlängt till 15.4
15.4 deadline för rapportering/ konferenstrycket
15.5 hoppas jag kunna skicka ut konferenstrycket, så att man hinner behandla det i församlingarna före sommarsemestrarna.

Årskonferensen hålls i Vasa 24-26-9-2021.

Cata Ekman-Niemi-Kaija, årskonferenssekreterare

Från nomineringskommitten

Bästa medarbetare och förtroendevalda inom Finlands svenska metodistkyrka!

Vi i nomineringskommittén startar vårt arbete inför årets årskonferens.
I detta skede önskar vi få reda på om du ämnar fortsätta med ditt/dina uppdrag framöver.
Om du av någon anledning inte kan/vill fortsätta, skulle vi önska att du kunde meddela oss skriftligt om detta senast den 31 mars 2021.
Därtill skulle vi vara tacksamma om du har något förslag på person som du tycker att vi skulle tillfråga om ersätta dig i arbetet. Det skulle också till stor hjälp för oss om du kort vill redogöra för den insats du gjort, så att vi kan försöka hitta en god ersättare för dig.

Vi vill också uppmuntra och uppmana till bön för kyrkan!
Hoppfull vårtid med Guds kraft och välsignelse!

Tuula Sahlin, sammankallande

Världsböndagen 5.3.2021

safe_image.jpg

Många är vi som gärna vill fira Världsböndagen den 5 mars, men i år ser det just nu inte ut att bli möjligt att göra det fysiskt/konkret. Därför har Världsböndagskommittén gjort inspelade gudstjänster tillgängliga, både på svenska https://youtu.be/qoOPFULvvO8
och på engelska https://www.youtube.com/watch?v=edQMgNFdRdo&feature=youtu.be) så att vi alla kan delta på de sätt som är möjliga.

Uttalande från tre biskopar

biskopar.jpg

Vår överlåtelse
Vi befinner oss vid ett vägskäl i metodistkyrkans liv och historia. Kristna har otaliga gånger varit engagerade i teologiska debatter och varit av mycket skilda åsikter när det gäller lära och etik. Ibland har detta lett till reformer och ibland även till splittring. Under nästan tio decennier har metodister varit av olika åsikt när det gäller förståelsen av den mänskliga sexualiteten, vilket har orsakat ofantlig sorg och smärta för många. Vår oförmåga att lösa dödläget på grund av olika åsikter har lett oss till en punkt där något slag av separation verkar ofrånkomlig.

Ny bok!

mwr.jpg

Nu har Mayvors och Annamaijas bok sett dagens ljus. Boken har en kristen värdegrund och är resultatet av två års arbete.Varje kapitel slutar med en bön. Den här boken säljs av Suomalainen kirjakauppa, Basam Books, Adlibris, Prisma nätbutik och Booky.fi eller det går att låna den från biblioteket.

Köper man boken direkt av Mayvor går det 0,50e/bok till Mielenterveyden keskusliitto, boken kostar 20e. Beställ via messenger eller mejl: mayvor.rancken@metodistkyrkan.fi

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut