Skip to Content

Munkjacka 2021

IMG_8578 (1).jpg

Till Metodistkyrkans årskonferens i 24-26.9 2021 kommer vi att beställa svarta munkjackor med bifogad text. Texten kommer fram på bröstet och munkjackorna kostar 30e. Om du vill beställa en, hör av dej till camilla.klockars@gmail.com. Modellen heter Printer Switch (för män) och Printer Switch Lady (för kvinnor). Adressen är: https://preprint.fi/en/clothes/hoodies.html
Hör gärna av dej om du har frågor!

Metodistkyrkans årskonferens i Vasa hösten 2021

Notera biskop Christian Alsteds officiella kallelse till Metodistkyrkans årskonferens i Vasa 24-26.9 2021. Konferensen hålls i Vasa metodistkyrka på Fredsgatan 12. Inbjudan bifogad. Välkommen!

Konferenstrycket är färdigt

pappershög.jpg

Konferenstryckets första version för årskonferensen i september kan fås genom att skicka ett meddelande till dev.aidcoordinator@metodistkyrkan.fi

Kustbandet nr 2 maj 2021

Bim.jpg

Kära läsare!
Nu är det äntligen dags att så och plantera! Vi planterar för framtiden, det gäller också i det kyrkliga arbetet. Tills vidare får vi se väldigt lite skörd av allt vårt såningsarbete, planterande och vattnande av Guds ord där vi arbetar och rör oss. Det verkar ändå inte vara någon brist på nya sätt att försöka nå vår tids människor med det glada budskapet om Jesus! De strömmade guds-tjänsterna som vi började med förra året icke att förglömma.

MKU:s årsmöte

Klubba ordförande.jpg

Metodistkyrkans i Finland svenska ungdomsförbund håller sitt årsmöte via Zoom måndagen den 7.6.2021 kl 16.30. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Vi hoppas på åtminstone en representant/ församling som har barn och ungdomsarbete + övriga intresserade. Anmäl dig senast dagen före per e-post, så skickar vi dej möteslänken: styrelsen@mku.fi

Välkommen med!

MKU-styrelsen

Kallad till lekmannaledare i kyrkan?

Vi vill aktualisera uppdraget som lekmannaledare i kyrkan.
Det har varit vakant i många år men vi anser att även denna tjänst skulle behövas för att bygga upp och utveckla arbetet inom Finlands svenska metodistkyrka.
Reidar Wilkman har översatt från Kyrkoordningen vad som ingår i lekmannaledarens uppgift och ansvar. Läs här nedan!
Upplever just du kallelsen eller ser du någon annan som skulle passa till denna uppgift?

Lekmannaledaren inom Finlands svenska metodistkyrka
Ansvarsområden
- skapa medvetande om lekmännens ansvar, roll och rättigheter inom kyrkans olika organ
- understöda lekmannaarbetet i kyrkans alla delar och uppmana lekmän till aktivt deltagande
- fungera som ordförande för årskonferensens lekmannasession

Tre europeiska centralkonferenser planerar för en ny framtid

euro bishops.jpg

Tre centralkonferenser (där även vår ingår) är aktiva för att jobba med olika alternativ för vår kyrkas framtid. Det kan betyda separation, omorganisering och omskrivning av kartan för United Methodist Church i Europa. Läs mera här om de olika alternativen och processen: https://www.umc-ne.org/node/113

På engelska:

The three European Central Conferences of The United Methodist Church covering 32 countries and 10 time-zones are making plans for the future.
It may include separation, re-organization and the re-drawing of the United Methodist map of Europe.

Enkät om bön

papper o penna.jpg

Jag är Eetu Karjalainen, informationsvetenskaps studerande vid Uleåborgs universitet, och jag gör en enkät för min pro gradu-avhandling. Enkäten är om finländska kristnas bön och informationssökning i anslutning till bönen. Med andra ord, enkätens frågor är om kristnas böneliv och -vanor. Vill du vara med?

https://link.webropolsurveys.com/S/B6A3C9C62D09EAC8

Enkäten år på finska, svenska och engelska och den är öppen till och med 31.5.2021.

Med vänlig hälsning,
Eetu Karjalainen
Informationsvetenskaps studerande
Uleåborgs universitet

Bön för Moçambique

Moc.jpg

Även Mocambique drabbas hårt av corona

Mycket bön och förbön behövs för Cambine och naturligtvis hela landet. Det är svårt att få riktigt grepp om hur coronasituationen faktiskt är eftersom det flesta och mest lättillgängliga testen finns i huvudstaden Maputo. För de som bor i Cambine är det ca. 40-50 km till närmaste testmöjlighet = både reseutgifter och risk för smitta under resan och kostnad för testet, så det testas nog inte så mycket. Ljuset i tunneln med vaccin, som vi ser, är nog väldigt långt bort i Mocambique och särskilt ute på landsbyggden.

Ett ekumeniskt webbinarium: Majoritet och minoritet i ett föränderligt kyrkligt landskap

ek.png

Tid och plats: tisdag 11.5 kl. 10–12 via Teams

Ekumeniska Rådets sektion för finlandssvensk ekumenik vill bredda förståelsen för hur kristna i olika kyrkor och församlingar integreras och inkluderas i kyrka och församling i huvudstadsregionen, främst på svenska. Vi vill fördjupa det missionala perspektivet i vårt ekumeniska samarbete. Vi vill ge rum för personliga berättelser och utifrån dessa diskutera gemensamma utmaningar och upplevelser. Därför ordnar vi ett ekumeniskt webbinarium via Teams om majoritet och minoritet i ett föränderligt kyrkligt landskap. Välkommen!

Program
Välkommen
Mayvor Wärn-Rancken, Generalsekreterare för Ekumeniska Rådet i Finland

Inledning till seminariet
Sara Torvalds, Ordförande för sektionen för finlandssvensk ekumenik

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut