Skip to Content

Ekumeniska ansvarsveckan är här igen

Ansvarsveckan banner.png

Kyrkornas gemensamma människorätts- och ansvarskampanj, Ekumeniska ansvarsveckan, hålls 17-24 oktober 2021. Temat är Måttlighet. Temat grundar sig på FN:s Agenda 2030 om hållbar utveckling och de 17 målsättningar som satts upp. Hållbarhetsprogrammet siktar på att avskaffa den extrema fattigdomen samt uppnåendet av en hållbar framtid där miljö, natur och klimat, ekonomi samt människornas jämställdhet tas i beaktan. Grundprincipen är att ingen ska bli efter i utvecklingen. Under Ansvarsveckan bekantar vi oss med hållbarhetsmålsättningarna och funderar på hur vi utifrån vår kristna världsbild kunde bidra till denna diskussion och nå målsättningarna, och därmed också en hållbar framtid.

Ny trosregemenskap i Vanda

IMG_3610.JPG

Den stora nyheten på Metodistkyrkans årskonferens i Vasa sista helgen i september var att en ny trosgemenskap just startar i Vanda. Det är några barnfamiljer som välkomnat initiativet och kommer att samlas första gången i oktober. Andreas Forsbäck berättade att det är något som han drömt om i 10 år. Det började när han var pastor i Ekenäs och ibland åkte till Borgå för sammanträden. Det var när han då reste genom det nyländska landskapet som kom det en aning om att Gud ville använda honom till något speciellt. Undan för undan tog drömmen form. ”Om du har haft en dröm i tio år och den inte ger vika, är det stor chans att den är från Gud.”

Vi söker dig!

Kyrkostyrelsens sekreterare.jpg

Bli vår nya kyrkostyrelsesekreterare!

Till arbetsuppgiften hör att skriva protokoll och följa upp ärenden tillsammans med teamet. Mötesbaserat arvode. Deltidsanställningen börjar enligt överenskommelse.

Mer information av ordförande Jerrold von Konow:
jeralbert(at)hotmail.com eller tel: 040-5577 556
Finlands svenska metodistkyrka

Tillsammans framåt! - Kustbandet nr 3

kustm.jpg

Hösten är här och församlingarnas verksamheter sätter
igång mer aktivt, även om det är med en viss försiktighet.
Några församlingar är mer frimodiga. Vi kan småningom
återgå till det normala vad gäller coronarestriktionerna.
Regeringen har redan infört vissa lättnader. Meningen är
att alla restriktioner skall tas bort när minst 80 % av befolkningen över 12 år har fått två doser vaccin. Med nuvarande
vaccinationstakt nås nivån den 3 november.

Det kan kännas lite trögt för många enskilda människor,
som före coronaisoleringen var aktiva kyrkdeltagare, att
igen våga sig ut bland folk. Det kan ta en viss tid innan
osäkerheten släpper och innan vi får se större uppslutning i
församlingarna. Andra är så glada över att igen få träffas att

Årskonferns i Vasa och utnämningar

243033015_4442755869136941_2601353441519313610_n.jpg

Finlands svenska metodistkyrka har samlats till årskonferens i Vasa denna helg. Konferensens tema var One Word - ett ord från Gud kan förändra allt (Luk.7:7). Huvudtalare var Lilian Lytz från grannförsamlingen @sionchurch. Konferensens avslutades med gudstjänst från Vasa svenska metodistförsamling där biskop Christian Alsted predikade. Gudstjänsten går att se på vår Facebooksida.

Tack Vasa för en fin konferens! Grankulla inbjuder till nästa konferens i september 2022.

Utnämningar i Finlands svenska metodistkyrka konferensåret 2021-2022

Distriktsföreståndare: Leif-Göte Björklund
Ekenäs: Nils-Gustav Sahlin
Grankulla: lokalpastor Monica Lundgren , lokalpastor
Helsingfors: Tuula Sahlin, Nils-Gustav Sahlin
Ingå: att tillsättas
Vasa: Camilla Klockars
Åbo: Stefan Forsbäck

Uttalande för rättvisare fördelning av vacciner

Skärmavbild 2021-09-22 kl. 10.38.19.png

I helgen träffades ECOM (European Commission on Mission) både fysiskt i Oslo och via Zoom. Där gjordes ett upprop för rättvisare fördelning av vacciner, under 1% av Afrikas befolkning är vaccinerade mot Covid-19. Med uppropet hoppas man kunna sätta press på respektive lands regeringar för att åstadkomma en rättvisare fördelning av vaccinerna. Det är också något som Rådet för mission undertecknar och som den globala metodistkyrkan ser som högsta prioritet.

Här är ECOMs uttalande i sin helhet (på engelska):
A call to Vaccine Equity for all.
September 19, 2021

Enkät till församlingarna

Tack för ditt svar!.jpg

Inför konferensen och diskussionerna om kyrkans framtid har kyrkostyrelsen beslutat att skicka ut denna enkät till alla församlingar. Vi vill gärna höra hur just du ser på metodistkyrkan som samfund. Enkäten är öppen för alla intresserade. Den som hellre svarar på papper än elektroniskt, kan skicka svaren per post till Grankulla metodistförsamling, Kyrkostyrelsen, Bolagsvägen 33, 02700 Grankulla. Ge ditt svar senast den 12.9.2021. Undersökningen är anonym och mottagaren ser inte varifrån svaren kommit. TACK på förhand!

Finlands svenska metodistkyrka/ Kyrkostyrelsen den 31.8.2021

Svara på enkäten här: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebLQPjV8ub-1AU7KqFlhIvEvuFiZh1...

Uttalande från ERF gällande situationen i Afghanistan

Världen i hans hand

Ekumeniska Rådet i Finland har gjort ett uttalande gällande situationen i Afghanistan och hur de påverkar afghaner både i Finland och utomlands. Låt oss be för Afghanistan och alla afghaner! Uttalandet finns att läsas på Ekumeniska Rådets hemsidor.
www.ekumenia.fi/aktuellt

Ny utnämning till Grankulla

foto ML.jpg

Härmed tillkännages att biskop Christian Alstedt har utnämnt Monica Lundgren att fungera som lokalpastor i Grankulla svenska metodistförsamling från och med lördagen den 7 augusti 2021.

Enligt uppdrag

Leif-Göte Björklund

distriktsföreståndare

Munkjacka 2021

IMG_8578 (1).jpg

Till Metodistkyrkans årskonferens i 24-26.9 2021 kommer vi att beställa svarta munkjackor med bifogad text. Texten kommer fram på bröstet och munkjackorna kostar 30e. Om du vill beställa en, hör av dej till camilla.klockars@gmail.com. Modellen heter Printer Switch (för män) och Printer Switch Lady (för kvinnor). Adressen är: https://preprint.fi/en/clothes/hoodies.html
Hör gärna av dej om du har frågor!

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut