Skip to Content

Aktiviteter

onsdag juni 01, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

Start: 01.06.2022 09:00

Sommarkonferensen, som var inplanerad till 11-14.6.2020 i Vasa framflyttades till sommaren 2021, men FS höstmötes beslöt pga. de rådande omständigheterna att inte hålla konferensen 2021. I nuläget vill vi inte sätta in ett nytt konferensdatum. Vi vill avvakta pandemisituationen och återkommer så fort som vi ser det möjligt att påbörja planeringen av en gemensam sommarkonferens.

(Välkommen på den gemensamma frikyrkokonferensen i Wariska skolcenter i Vasa, 11-14.6.2020. Metodistkyrkan har sina förhandlingar to 11 och fre 12.6 i Metodistförsamlingen i Vasa (Fredsgatan 12) och deltar sedan i övrigt i den gemensamma frikyrkokonferensen. Huvudtalare på konferensen är bl.a. Tomas Sjödin (Sve), Niklas Piensoho (Sve), m.fl.)

torsdag juni 02, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

Sommarkonferensen, som var inplanerad till 11-14.6.2020 i Vasa framflyttades till sommaren 2021, men FS höstmötes beslöt pga. de rådande omständigheterna att inte hålla konferensen 2021. I nuläget vill vi inte sätta in ett nytt konferensdatum. Vi vill avvakta pandemisituationen och återkommer så fort som vi ser det möjligt att påbörja planeringen av en gemensam sommarkonferens.

(Välkommen på den gemensamma frikyrkokonferensen i Wariska skolcenter i Vasa, 11-14.6.2020. Metodistkyrkan har sina förhandlingar to 11 och fre 12.6 i Metodistförsamlingen i Vasa (Fredsgatan 12) och deltar sedan i övrigt i den gemensamma frikyrkokonferensen. Huvudtalare på konferensen är bl.a. Tomas Sjödin (Sve), Niklas Piensoho (Sve), m.fl.)

fredag juni 03, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

Sommarkonferensen, som var inplanerad till 11-14.6.2020 i Vasa framflyttades till sommaren 2021, men FS höstmötes beslöt pga. de rådande omständigheterna att inte hålla konferensen 2021. I nuläget vill vi inte sätta in ett nytt konferensdatum. Vi vill avvakta pandemisituationen och återkommer så fort som vi ser det möjligt att påbörja planeringen av en gemensam sommarkonferens.

(Välkommen på den gemensamma frikyrkokonferensen i Wariska skolcenter i Vasa, 11-14.6.2020. Metodistkyrkan har sina förhandlingar to 11 och fre 12.6 i Metodistförsamlingen i Vasa (Fredsgatan 12) och deltar sedan i övrigt i den gemensamma frikyrkokonferensen. Huvudtalare på konferensen är bl.a. Tomas Sjödin (Sve), Niklas Piensoho (Sve), m.fl.)

lördag juni 04, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

Sommarkonferensen, som var inplanerad till 11-14.6.2020 i Vasa framflyttades till sommaren 2021, men FS höstmötes beslöt pga. de rådande omständigheterna att inte hålla konferensen 2021. I nuläget vill vi inte sätta in ett nytt konferensdatum. Vi vill avvakta pandemisituationen och återkommer så fort som vi ser det möjligt att påbörja planeringen av en gemensam sommarkonferens.

(Välkommen på den gemensamma frikyrkokonferensen i Wariska skolcenter i Vasa, 11-14.6.2020. Metodistkyrkan har sina förhandlingar to 11 och fre 12.6 i Metodistförsamlingen i Vasa (Fredsgatan 12) och deltar sedan i övrigt i den gemensamma frikyrkokonferensen. Huvudtalare på konferensen är bl.a. Tomas Sjödin (Sve), Niklas Piensoho (Sve), m.fl.)

söndag juni 05, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

Sommarkonferensen, som var inplanerad till 11-14.6.2020 i Vasa framflyttades till sommaren 2021, men FS höstmötes beslöt pga. de rådande omständigheterna att inte hålla konferensen 2021. I nuläget vill vi inte sätta in ett nytt konferensdatum. Vi vill avvakta pandemisituationen och återkommer så fort som vi ser det möjligt att påbörja planeringen av en gemensam sommarkonferens.

(Välkommen på den gemensamma frikyrkokonferensen i Wariska skolcenter i Vasa, 11-14.6.2020. Metodistkyrkan har sina förhandlingar to 11 och fre 12.6 i Metodistförsamlingen i Vasa (Fredsgatan 12) och deltar sedan i övrigt i den gemensamma frikyrkokonferensen. Huvudtalare på konferensen är bl.a. Tomas Sjödin (Sve), Niklas Piensoho (Sve), m.fl.)

måndag juni 06, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

Sommarkonferensen, som var inplanerad till 11-14.6.2020 i Vasa framflyttades till sommaren 2021, men FS höstmötes beslöt pga. de rådande omständigheterna att inte hålla konferensen 2021. I nuläget vill vi inte sätta in ett nytt konferensdatum. Vi vill avvakta pandemisituationen och återkommer så fort som vi ser det möjligt att påbörja planeringen av en gemensam sommarkonferens.

(Välkommen på den gemensamma frikyrkokonferensen i Wariska skolcenter i Vasa, 11-14.6.2020. Metodistkyrkan har sina förhandlingar to 11 och fre 12.6 i Metodistförsamlingen i Vasa (Fredsgatan 12) och deltar sedan i övrigt i den gemensamma frikyrkokonferensen. Huvudtalare på konferensen är bl.a. Tomas Sjödin (Sve), Niklas Piensoho (Sve), m.fl.)

tisdag juni 07, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

Sommarkonferensen, som var inplanerad till 11-14.6.2020 i Vasa framflyttades till sommaren 2021, men FS höstmötes beslöt pga. de rådande omständigheterna att inte hålla konferensen 2021. I nuläget vill vi inte sätta in ett nytt konferensdatum. Vi vill avvakta pandemisituationen och återkommer så fort som vi ser det möjligt att påbörja planeringen av en gemensam sommarkonferens.

(Välkommen på den gemensamma frikyrkokonferensen i Wariska skolcenter i Vasa, 11-14.6.2020. Metodistkyrkan har sina förhandlingar to 11 och fre 12.6 i Metodistförsamlingen i Vasa (Fredsgatan 12) och deltar sedan i övrigt i den gemensamma frikyrkokonferensen. Huvudtalare på konferensen är bl.a. Tomas Sjödin (Sve), Niklas Piensoho (Sve), m.fl.)

onsdag juni 08, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

Sommarkonferensen, som var inplanerad till 11-14.6.2020 i Vasa framflyttades till sommaren 2021, men FS höstmötes beslöt pga. de rådande omständigheterna att inte hålla konferensen 2021. I nuläget vill vi inte sätta in ett nytt konferensdatum. Vi vill avvakta pandemisituationen och återkommer så fort som vi ser det möjligt att påbörja planeringen av en gemensam sommarkonferens.

(Välkommen på den gemensamma frikyrkokonferensen i Wariska skolcenter i Vasa, 11-14.6.2020. Metodistkyrkan har sina förhandlingar to 11 och fre 12.6 i Metodistförsamlingen i Vasa (Fredsgatan 12) och deltar sedan i övrigt i den gemensamma frikyrkokonferensen. Huvudtalare på konferensen är bl.a. Tomas Sjödin (Sve), Niklas Piensoho (Sve), m.fl.)

torsdag juni 09, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

Sommarkonferensen, som var inplanerad till 11-14.6.2020 i Vasa framflyttades till sommaren 2021, men FS höstmötes beslöt pga. de rådande omständigheterna att inte hålla konferensen 2021. I nuläget vill vi inte sätta in ett nytt konferensdatum. Vi vill avvakta pandemisituationen och återkommer så fort som vi ser det möjligt att påbörja planeringen av en gemensam sommarkonferens.

(Välkommen på den gemensamma frikyrkokonferensen i Wariska skolcenter i Vasa, 11-14.6.2020. Metodistkyrkan har sina förhandlingar to 11 och fre 12.6 i Metodistförsamlingen i Vasa (Fredsgatan 12) och deltar sedan i övrigt i den gemensamma frikyrkokonferensen. Huvudtalare på konferensen är bl.a. Tomas Sjödin (Sve), Niklas Piensoho (Sve), m.fl.)

fredag juni 10, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

Sommarkonferensen, som var inplanerad till 11-14.6.2020 i Vasa framflyttades till sommaren 2021, men FS höstmötes beslöt pga. de rådande omständigheterna att inte hålla konferensen 2021. I nuläget vill vi inte sätta in ett nytt konferensdatum. Vi vill avvakta pandemisituationen och återkommer så fort som vi ser det möjligt att påbörja planeringen av en gemensam sommarkonferens.

(Välkommen på den gemensamma frikyrkokonferensen i Wariska skolcenter i Vasa, 11-14.6.2020. Metodistkyrkan har sina förhandlingar to 11 och fre 12.6 i Metodistförsamlingen i Vasa (Fredsgatan 12) och deltar sedan i övrigt i den gemensamma frikyrkokonferensen. Huvudtalare på konferensen är bl.a. Tomas Sjödin (Sve), Niklas Piensoho (Sve), m.fl.)

lördag juni 11, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

Sommarkonferensen, som var inplanerad till 11-14.6.2020 i Vasa framflyttades till sommaren 2021, men FS höstmötes beslöt pga. de rådande omständigheterna att inte hålla konferensen 2021. I nuläget vill vi inte sätta in ett nytt konferensdatum. Vi vill avvakta pandemisituationen och återkommer så fort som vi ser det möjligt att påbörja planeringen av en gemensam sommarkonferens.

(Välkommen på den gemensamma frikyrkokonferensen i Wariska skolcenter i Vasa, 11-14.6.2020. Metodistkyrkan har sina förhandlingar to 11 och fre 12.6 i Metodistförsamlingen i Vasa (Fredsgatan 12) och deltar sedan i övrigt i den gemensamma frikyrkokonferensen. Huvudtalare på konferensen är bl.a. Tomas Sjödin (Sve), Niklas Piensoho (Sve), m.fl.)

söndag juni 12, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

Sommarkonferensen, som var inplanerad till 11-14.6.2020 i Vasa framflyttades till sommaren 2021, men FS höstmötes beslöt pga. de rådande omständigheterna att inte hålla konferensen 2021. I nuläget vill vi inte sätta in ett nytt konferensdatum. Vi vill avvakta pandemisituationen och återkommer så fort som vi ser det möjligt att påbörja planeringen av en gemensam sommarkonferens.

(Välkommen på den gemensamma frikyrkokonferensen i Wariska skolcenter i Vasa, 11-14.6.2020. Metodistkyrkan har sina förhandlingar to 11 och fre 12.6 i Metodistförsamlingen i Vasa (Fredsgatan 12) och deltar sedan i övrigt i den gemensamma frikyrkokonferensen. Huvudtalare på konferensen är bl.a. Tomas Sjödin (Sve), Niklas Piensoho (Sve), m.fl.)

måndag juni 13, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

Sommarkonferensen, som var inplanerad till 11-14.6.2020 i Vasa framflyttades till sommaren 2021, men FS höstmötes beslöt pga. de rådande omständigheterna att inte hålla konferensen 2021. I nuläget vill vi inte sätta in ett nytt konferensdatum. Vi vill avvakta pandemisituationen och återkommer så fort som vi ser det möjligt att påbörja planeringen av en gemensam sommarkonferens.

(Välkommen på den gemensamma frikyrkokonferensen i Wariska skolcenter i Vasa, 11-14.6.2020. Metodistkyrkan har sina förhandlingar to 11 och fre 12.6 i Metodistförsamlingen i Vasa (Fredsgatan 12) och deltar sedan i övrigt i den gemensamma frikyrkokonferensen. Huvudtalare på konferensen är bl.a. Tomas Sjödin (Sve), Niklas Piensoho (Sve), m.fl.)

tisdag juni 14, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

Sommarkonferensen, som var inplanerad till 11-14.6.2020 i Vasa framflyttades till sommaren 2021, men FS höstmötes beslöt pga. de rådande omständigheterna att inte hålla konferensen 2021. I nuläget vill vi inte sätta in ett nytt konferensdatum. Vi vill avvakta pandemisituationen och återkommer så fort som vi ser det möjligt att påbörja planeringen av en gemensam sommarkonferens.

(Välkommen på den gemensamma frikyrkokonferensen i Wariska skolcenter i Vasa, 11-14.6.2020. Metodistkyrkan har sina förhandlingar to 11 och fre 12.6 i Metodistförsamlingen i Vasa (Fredsgatan 12) och deltar sedan i övrigt i den gemensamma frikyrkokonferensen. Huvudtalare på konferensen är bl.a. Tomas Sjödin (Sve), Niklas Piensoho (Sve), m.fl.)

onsdag juni 15, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

Sommarkonferensen, som var inplanerad till 11-14.6.2020 i Vasa framflyttades till sommaren 2021, men FS höstmötes beslöt pga. de rådande omständigheterna att inte hålla konferensen 2021. I nuläget vill vi inte sätta in ett nytt konferensdatum. Vi vill avvakta pandemisituationen och återkommer så fort som vi ser det möjligt att påbörja planeringen av en gemensam sommarkonferens.

(Välkommen på den gemensamma frikyrkokonferensen i Wariska skolcenter i Vasa, 11-14.6.2020. Metodistkyrkan har sina förhandlingar to 11 och fre 12.6 i Metodistförsamlingen i Vasa (Fredsgatan 12) och deltar sedan i övrigt i den gemensamma frikyrkokonferensen. Huvudtalare på konferensen är bl.a. Tomas Sjödin (Sve), Niklas Piensoho (Sve), m.fl.)

torsdag juni 16, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

Sommarkonferensen, som var inplanerad till 11-14.6.2020 i Vasa framflyttades till sommaren 2021, men FS höstmötes beslöt pga. de rådande omständigheterna att inte hålla konferensen 2021. I nuläget vill vi inte sätta in ett nytt konferensdatum. Vi vill avvakta pandemisituationen och återkommer så fort som vi ser det möjligt att påbörja planeringen av en gemensam sommarkonferens.

(Välkommen på den gemensamma frikyrkokonferensen i Wariska skolcenter i Vasa, 11-14.6.2020. Metodistkyrkan har sina förhandlingar to 11 och fre 12.6 i Metodistförsamlingen i Vasa (Fredsgatan 12) och deltar sedan i övrigt i den gemensamma frikyrkokonferensen. Huvudtalare på konferensen är bl.a. Tomas Sjödin (Sve), Niklas Piensoho (Sve), m.fl.)

fredag juni 17, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

Sommarkonferensen, som var inplanerad till 11-14.6.2020 i Vasa framflyttades till sommaren 2021, men FS höstmötes beslöt pga. de rådande omständigheterna att inte hålla konferensen 2021. I nuläget vill vi inte sätta in ett nytt konferensdatum. Vi vill avvakta pandemisituationen och återkommer så fort som vi ser det möjligt att påbörja planeringen av en gemensam sommarkonferens.

(Välkommen på den gemensamma frikyrkokonferensen i Wariska skolcenter i Vasa, 11-14.6.2020. Metodistkyrkan har sina förhandlingar to 11 och fre 12.6 i Metodistförsamlingen i Vasa (Fredsgatan 12) och deltar sedan i övrigt i den gemensamma frikyrkokonferensen. Huvudtalare på konferensen är bl.a. Tomas Sjödin (Sve), Niklas Piensoho (Sve), m.fl.)

lördag juni 18, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

Sommarkonferensen, som var inplanerad till 11-14.6.2020 i Vasa framflyttades till sommaren 2021, men FS höstmötes beslöt pga. de rådande omständigheterna att inte hålla konferensen 2021. I nuläget vill vi inte sätta in ett nytt konferensdatum. Vi vill avvakta pandemisituationen och återkommer så fort som vi ser det möjligt att påbörja planeringen av en gemensam sommarkonferens.

(Välkommen på den gemensamma frikyrkokonferensen i Wariska skolcenter i Vasa, 11-14.6.2020. Metodistkyrkan har sina förhandlingar to 11 och fre 12.6 i Metodistförsamlingen i Vasa (Fredsgatan 12) och deltar sedan i övrigt i den gemensamma frikyrkokonferensen. Huvudtalare på konferensen är bl.a. Tomas Sjödin (Sve), Niklas Piensoho (Sve), m.fl.)

söndag juni 19, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

Sommarkonferensen, som var inplanerad till 11-14.6.2020 i Vasa framflyttades till sommaren 2021, men FS höstmötes beslöt pga. de rådande omständigheterna att inte hålla konferensen 2021. I nuläget vill vi inte sätta in ett nytt konferensdatum. Vi vill avvakta pandemisituationen och återkommer så fort som vi ser det möjligt att påbörja planeringen av en gemensam sommarkonferens.

(Välkommen på den gemensamma frikyrkokonferensen i Wariska skolcenter i Vasa, 11-14.6.2020. Metodistkyrkan har sina förhandlingar to 11 och fre 12.6 i Metodistförsamlingen i Vasa (Fredsgatan 12) och deltar sedan i övrigt i den gemensamma frikyrkokonferensen. Huvudtalare på konferensen är bl.a. Tomas Sjödin (Sve), Niklas Piensoho (Sve), m.fl.)

måndag juni 20, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

Start: 01.06.2022 09:00
Slut: 20.06.2022 13:00

Sommarkonferensen, som var inplanerad till 11-14.6.2020 i Vasa framflyttades till sommaren 2021, men FS höstmötes beslöt pga. de rådande omständigheterna att inte hålla konferensen 2021. I nuläget vill vi inte sätta in ett nytt konferensdatum. Vi vill avvakta pandemisituationen och återkommer så fort som vi ser det möjligt att påbörja planeringen av en gemensam sommarkonferens.

(Välkommen på den gemensamma frikyrkokonferensen i Wariska skolcenter i Vasa, 11-14.6.2020. Metodistkyrkan har sina förhandlingar to 11 och fre 12.6 i Metodistförsamlingen i Vasa (Fredsgatan 12) och deltar sedan i övrigt i den gemensamma frikyrkokonferensen. Huvudtalare på konferensen är bl.a. Tomas Sjödin (Sve), Niklas Piensoho (Sve), m.fl.)

tisdag juni 21, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

onsdag juni 22, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

torsdag juni 23, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

fredag juni 24, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

lördag juni 25, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

söndag juni 26, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

måndag juni 27, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

tisdag juni 28, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

onsdag juni 29, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

torsdag juni 30, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

fredag juli 01, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

lördag juli 02, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

söndag juli 03, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

måndag juli 04, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

tisdag juli 05, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

onsdag juli 06, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

torsdag juli 07, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

fredag juli 08, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

lördag juli 09, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

söndag juli 10, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

måndag juli 11, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

tisdag juli 12, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

onsdag juli 13, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

torsdag juli 14, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

fredag juli 15, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

lördag juli 16, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

söndag juli 17, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

måndag juli 18, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

tisdag juli 19, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

onsdag juli 20, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

torsdag juli 21, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

fredag juli 22, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

lördag juli 23, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

söndag juli 24, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

måndag juli 25, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

tisdag juli 26, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

onsdag juli 27, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

torsdag juli 28, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

fredag juli 29, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

lördag juli 30, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

söndag juli 31, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

måndag augusti 01, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

tisdag augusti 02, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

onsdag augusti 03, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

torsdag augusti 04, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

fredag augusti 05, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

lördag augusti 06, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

söndag augusti 07, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

måndag augusti 08, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

tisdag augusti 09, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

onsdag augusti 10, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

torsdag augusti 11, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

fredag augusti 12, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

lördag augusti 13, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

söndag augusti 14, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

måndag augusti 15, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

tisdag augusti 16, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

onsdag augusti 17, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

torsdag augusti 18, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

fredag augusti 19, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

lördag augusti 20, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

söndag augusti 21, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

måndag augusti 22, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

tisdag augusti 23, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

onsdag augusti 24, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

torsdag augusti 25, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

fredag augusti 26, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

lördag augusti 27, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

söndag augusti 28, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

måndag augusti 29, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

tisdag augusti 30, 2022

Generalkonferensen var planerad till 29.8-7.9.2021 i Minneapolis, Minnesota.

Prenumerera på innehåll


about seo