Fredagen den 23 mars kl. 19: konsert med FKF-kören, Bengt Johansson och Roland Lundgren, i Metodistkyrkan i Kristinestad. Servering och gemenskap efter konserten. (Notera klockslaget! Tidigare annonsering har varit tvetydig, rätta tiden är kl. 19)

On Friday 23rd of March at 7 pm: concert with the FKF-choir, Bengt Johansson and Roland Lundgren, in the Methodist Church in Kristinestad. Coffee and fellowship after the concert.

Vårvinterns program

Det händer mycket i församlingen den här våren, så det finns en hel del gott att se fram emot! Pricka gärna in församlingens händelser i din kalender redan nu. Ändringar i programmet kan förekomma, följ med annonseringen i Sydin samt på vår Facebooksida!

Söndagen den 18 februari kl. 16 Gudstjänst med nattvard, predikan av Andreas Forsbäck.

Under marsmånad pågår kampanjen ”Kraft till förändring” i Kristinestad och Österbotten. Mera information om kampanjen kommer senare!

Söndagen den 4 mars kl. 11 (OBS tiden!) Dopgudstjänst, predikan av Camilla Klockars från Vasa.

Måndagen den 5 mars kl. 19 Stadgeenlig församlingskonferens (årsmöte) för metodistförsamlingarna i Kristinestad och Skaftung, distriktsföreståndare Mayvor Wärn-Rancken. Mötet hålls i metodistkapellet i Skaftung.

Lördagen den 10 mars kl. 18 Kvällsmöte med Lars Enarson, bibellärare och förkunnare, från Sverige men bosatt i Jerusalem. Läs mer om Lars Enarson nedan.

Söndagen den 18 mars kl. 16 Gudstjänst, predikan av Andreas Forsbäck.

Lördagen den 23 mars kl. 19 Konsert med FKF-kören, Roland Lundgren och Bengt Johansson.

Påskdagen den 1 april kl. 16 Påskgudstjänst i form av gemenskapsmåltid.

Söndagen den 15 april kl. 14-19 Öppen bönedag i Kristinestad, mera information ges senare.

Lars Enarson är verksam som bibellärare och internationell förbönsledare med en klar profetisk röst sedan slutet av 70-talet. Från 1997 arbetar han utifrån Israel speciellt för att mobilisera till bön för väckelse i Mellanöstern. Han reser i olika nationer och undervisar om bön, väckelse och det profetiska ordet.

Gott nytt år 2018!

Ett nytt år har börjat! Nyåret är en tid då vi ofta blickar både bakåt och framåt. Återigen får vi konstatera att Gud har varit trofast under det gångna året, såväl i våra egna liv som i församlingen. Han har burit och hjälpt genom lättare och svårare tider som varit. I Gamla Testamentet läser vi om hur Samuel efter turbulenta strider med filisteerna reste ett en sten och gav den namnet Eben-Ezer som ordagrant betyder ”Hjälpstenen” och sade: ”Ända till nu har Herren hjälpt” (1 Sam 7:12). Varje nyår är ett mirakel då vi får säga som Samuel: Ända till nu har Herren hjälpt och varit trofast. Vetskapen om att Gud inte har släppt sitt grepp om våra liv tidigare ger oss full visshet om att han inte heller kommer att göra det i framtiden.

Oavsett hur ditt liv ser ut just nu och i vilken sinnesstämning du inleder det nya året, vill jag säga åt dig: det finns hopp! Vi tror på en Gud som är större än våra svackor. Därför får vi också sträcka oss framåt mot det nya året som ligger framför oss.

Med de här orden vill jag tacka dig för det gångna året och önska dig ett gott nytt år! Vi inleder det nya året med gudstjänster i Kristinestad söndagen den 7 januari kl. 16 och söndagen den 21 januari kl. 16. Varmt välkommen!

 

Gudstjänst och julfest den 17 december

Den 17 december kl. 16 firar vi julfest i församlingen! Julfesten är gemensam för metodistförsamlingarna i Kristinestad och Skaftung. Alla är varmt välkomna med. Julfesten inleds med gudstjänst där bl.a. Andreas Forsbäck och Catarina Mikkonen medverkar. Efter gudstjänsten blir det servering med både salt och sött i julens anda. Varmt välkommen att ta del av julstämningen i Metodistkyrkan!

Efter julfesten den 17.12 håller vi julpaus. Följande gudstjänst hålls den 7.1.2018 kl. 16.

”We dream” och gudstjänster i november

De första höstveckorna har gått fort och det är inte så länge kvar tills adventstiden. Före det händer det ännu mycket i församlingen. På våren hade vi ett träningstillfälle där vi ville inspirera och utrusta ansvarsbärare, ledare, frivilliga och andra intresserade för vårt gemensamma arbete i församlingarna i Kristinestad och Skaftung. Talare på träningsdagen var Camilla Klockars. I november fortsätter vi med en liknande träningsdag. Dagen heter ”We dream” och hålls i Metodistkyrkan i Kristinestad lördagen den 18.11 kl. 14-17.30. Inbjuden talare är Stefan Forsbäck som sedan 2012 är pastor i Metodistkyrkan i Åbo. Han kommer att dela med sig om erfarenheter från deras arbete och ge undervisning i centrala teman såsom gudstjänstutveckling, att förvandla församlingens kultur, att vara en ledare och att träna lärjungar. Du behöver inte vara med i metodistkyrkan för att delta, utan alla som är intresserade är varmt välkomna! Den närmaste tiden skapas ett Facebook evenemang där man gärna får anmäla sig, så att vi får ett ungefärligt antal deltagare (för kaffe och servering).

I november firar vi gudstjänst den 5.11 och den 19.11 kl. 16 i Kristinestad. Söndagen den 26.11 kl. 18 är det kvällsmöte i kapellet i Skaftung. Varmt välkommen även till våra gudstjänster.

Följ gärna med församlingens Facebooksida för aktuell information om vad som är på gång i församlingen: https://www.facebook.com/KristinestadsMetodistforsamling/?ref=br_rs

 

 

 

Radiogudstjänst i Kristinestad den 8 oktober

Den 8 oktober kl. 16 firar vi radiogudstjänst i Kristinestad. Gudstjänsten bandas för Radio Vega och sänds söndagen den 22.10 kl. 13.03. Medverkande i gudstjänsten är bland annat Andreas Forsbäck, Catarina Mikkonen och Ansvarsveckans ambassadör Hope Nwosu. Gudstjänsten sänds samma dag som Ansvarsveckan börjar. Därför lyfter vi speciellt fram Ansvarsveckans temat ”Hör mig!” i gudstjänsten. Varmt välkommen att ta del av gudstjänsten!

Gudstjänst med nattvard 17 september

Söndagen den 17 september kl. 16 är det igen dags för gudstjänst i Metodistkyrkan i Kristinestad. Andreas Forsbäck predikar. I gudstjänsten delar vi även nattvarden. Efter gudstjänsten har vi kyrkkaffe. Du är varmt välkommen!

On the 17th of September at 4 pm it’s time for worship service in the Methodist church again! Andreas Forsbäck is preaching and we will also celebrate Holy Communion. Coffee and fellowship after the worship service. You are welcome!

 

Medlemsintagning och dop den 21 maj

Söndag 21.5 kl. 16 firar vi vårens sista gudstjänst i församlingen! Vi har dop och medlemsintagning under gudstjänsten samt kaffe med tilltugg efter gudstjänsten! Varmt välkommen!

On Sunday May 21 at 4 pm we have the last worship service for the Spring season at 4 pm! We have the privilege to receive new members to the church and also to celebrate baptism. After church we will have church coffee. Welcome!