Skip to Content

Missionsnyheter content

En hälsning från Liberia

Ganta main street

Sedan slutet av januari har Marie och jag, tillsammans med vår lilla dotter Isis, befunnit oss i Ganta, Liberia. Marie är här som praktikant på Metodistkyrkans sjukhus som en del av sina fortsatta studier. Min uppgift är i huvudsak att ta hand om Isis medan mamma är borta men jag har även hjälpt till vad jag kunnat med diverse datorstrul här på sjukhuset. Om en vecka är det dags för oss att resa hemåt igen. Jag vill gärna på det här sättet sända en liten hälsning till er alla där hemma genom denna lilla reflektion över vår tid här i Liberia.

Kambodja i fokus sö 4.3

Kambodja hjärtpatient

Projektet i Kambodja började 2005 och är nu i utfasningsskedet. Det senaste åren har man satsat mycket på skolning av både lekmän och pastorer, förutom att man fortsättningsvis beviljar lån för att t.ex. hålla kor och för att grunda risbanker. Det senare har visat sig verkligen behövligt, efter de omfattande översvämningar landet drabbades av under hösten.

Nyhetsbrev från USA

Rut med amerikaner

Våra vänner i Pittsburgh har gett ut ett nytt nyhetsbrev "The Nyadire Connection" som ägnas helt till att hedra Rut Lindgrens arbete i Zimbabwe.

Se bilagan!

Byn Nellipudi tackar för understöd

Indien fadderbarn

I byn Nellipudi i Indien finns många barn, som får fadderunderstöd genom den svensk- och finskspråkiga metodistkyrkan, ett samarbete sedan många år tillbaka. Där får änkorna mat från ett gemensamt kök. Om en indisk kvinna blir änka, förlorar hon sitt människovärde och sin sociala status. En fattig änka har två alternativ - att bli prostituerad eller börja tigga. Därför gör matutdelningen stor skillnad i änkornas vardag. Med hjälp av understöd från Utrikesministeriet har den finska metodistkyrkan kunnat bygga en ordentlig brunn i byn Nellipudi. Det betyder att kvinnorna sparar in mycket tid när de inte behöver gå så långt efter vatten.

Rent vatten och god hälsa i Zimbabwe

Nyadire vattenprojekt

Av Kathryn Paik

Vatten och sanitet är nyckeln till god hygien och god hygien främjar god hälsa. Finlands svenska metodistkyrka, The Nyadire Connection (TNC) och United Methodist Committee on Relief (UMCOR) arbetar tillsammans för att säkerställa båda på Nyadire United Methodist Mission i det avlägsna och försummade Mutoko distriktet i Zimbabwe.

Zimbabwe, i södra Afrika, fortsätter att möta akuta humanitära utmaningar, bland annat sjukdom, livsmedelsbrist och begränsad tillgång till grundläggande tjänster. En akut koleraepidemi under 2009, med mer än 100.000 fall rapporterade, resulterade i 4000 döda och överbelastade de flesta vårdinrättningarna.

Metodistkyrkan minns Rut Lindgren

Rut Lindgren på YouTube

På trettondagen (eller i vissa fall söndagen därpå) firas i Metodistförsamlingen på din ort offerdag till förmån för Zimbabwe. Arbetet med barnen där var vår mångåriga missionär Rut Lindgrens stora kall i livet. Rut avled i sitt hem i Zimbabwe den 19 december 2011 och vi minns henne med stor vördnad. Hon var en sann Guds tjänarinna och en fantastisk människa.

Se ett fotokollage med bilder från Ruts liv: http://www.youtube.com/watch?v=w8fv3zhVPS4

Christmas Greetings from Cambodia

Kambodjablomma

Dear friends,

Plastic Christmas trees with glittery ornaments have been popular in the shops of Phnom Penh this December, but the anticipation and bustling preparations are distinctly missing. For me, listening to Handel s Messiah and reading the lectionary every morning with my housemates has helped bring some definition to Advent here in the tropics.

It is the harvest season in Cambodia, and the rice fields have turned that lovely old that glows in the dusk as the wind brings the weary workers home. But, there is also a somberness this year since so many fields were destroyed with the flooding.

Thanks to donations from around the world, the Methodist Mission in

Kalendern är snart här!

Kalenderkort

Så fort vi får årets bästa julklappstips -missionskalendern- från tryckeriet, skickas den till församlingarna.

Vill du beställa en kalender direkt, ta kontakt med biståndskoordinatorn på dev.aidcoordinator@gmail.com

Översvämningar också i Kambodja

Flooding_in Cambodia 2011.JPG

Det är inte bara i Thailand, som man drabbats av översvämningar. Metodistkyrkans missionärer rapporterar om stora översvämningar längs med Mekongfloden i Kambodja. Många familjer har flytt sina hem och lever på några torra kvadratmeter bredvid vägen, den enda torra platsen de kan hitta. Man befarar att sjukdomar som malaria och dengue feber kommer att öka.

Just den här tiden på året är det många familjer som har ont om mat, den förra risskörden är uppäten och följande har inte kunna skördas ännu. Det s.k. tidiga riset odlas ofta på vattensjuka marker och det innebär att skörden nu förstörts. Trots att mycket blivit besvärligare, har någonting också blivit enklare; fisk kan fångas direkt utanför ytterdörren...

Fångar i USA hjälper barnen i Zimbabwe

Mr Chiimba and Lovemore_1.jpg

Se hur det går till här: http://www.youtube.com/watch?v=jFx8DWVbsLg

Läs mer om Nyadire i bilagan, bl.a. att Emmanuel Chiimba, administratör för barnhemmet Home of Hope i Zimbabwe, har slutfört sina studier och erhållit sin examen i biståndarbete och projekthantering

Prenumerera på innehåll


about seo