Skip to Content

Missionsnyheter content

BLOGG 7: Projektplaneringsresa till Zimbabwe 21.2-2.3.2014

Shopping i järnvaruhandeln av nödvändiga trädgårdsredskap såsom skyffel, järntråd för tomatplantorna, plast för majsen.

Studiebesök. Under torsdagen gjorde vi ett studiebesök till det katolska barnhemmet Mother of Peace (http://www.motherofpeacezimbabwe.org/) ca 12 km utanför Mutoko. Barnhemmet är beläget vid foten av ett av de höga bergformationer som finns i området. Bergformationerna har uppkommit av lava. Barnhemmet har lite över 90 barn i detta nu. Det har grundats av två idag äldre alldeles förtjusande damer, Mama Jean och Sister Stella, bägge sjukvårdsutbildade i Storbritannien. Barnhemmet startade 1994 och har vuxit på ett fantastiskt sätt. Man är också oerhört målmedvetna om att man bör, så långt som möjligt, vara självförsörjande. Därför har man projekt såsom höns, grisar och kor, odlar spannmål, har eget bageri (som inte kan användas just nu pga dyr el) och också egen klädworkshop där man t.ex.

BLOGG 6: Projektplaneringsresa till Zimbabwe 21.2-2.3.2014

Arkitektmöte med Home of Hopes administratör, arkitekten och ordförande för förvaltningsrådet i distriktet.

Möte med sociala myndigheter i Mutoko. Socialväsendet i Zimbabwe handhas av regeringen, inte av den kommunala administrationen. Under onsdag förmiddag besökte vi socialkansliet i Mutoko som finns inrymt i en liten, sliten byggnad. Under tiden vi väntade på vår kontaktperson fick jag reda på att hon i själva verket är den enda socialarbetaren i Mutoko. Tidigare har det funnits en person till, men den personen flyttades till ett annat område. Socialarbetaren är en elegant, ung kvinna. I motsats till det som är allmänt i Zimbabwe är hon inte snabb att skratta och inte heller öppen och lätt att umgås med. Kanske typiskt statstjänsteman? Hon redogjorde sakligt för varför reglerna för barnhem av typen Home of Hope inte längre accepteras av regeringen.

BLOGG 5: Projektplaneringsresa till Zimbabwe 21.2-2.3.2014

Rektor för Nyadire Primary School tar emot OH-apparaten från Grankulla. Glädjen är stor.

Skolgudstjänst. Tisdag morgon kl 7.00 deltog tre fjärdedelar av teamet från Finland i skolgudstjänsten för High School som hålls varje vecka samma dag och tid. Kyrkan var igen fylld till sista plats med barn och ungdomar i skoluniformer. Gudstjänsten leddes av en av de äldre ungdomarna, kören sjöng, skolprästen skötte vissa delar och en av lärarna predikade. Predikan handlade om självbehärskning med utgångspunkt i 1 Petrusbrevet. Att inte skaffa nytt bälte till skoluniformen, att slänga skräp på marken (för att man vet att klass 1 plockar upp det), att mumla när rektorn ger information som man inte gillar eller att väsnas på lektionen är alla exempel på brist på självbehärskning.

BLOGG 4: Projektplaneringsresa till Zimbabwe 21.2-2.3.2014

Här kommer nya Home of Hope att byggas.

Möte med Home of Hopes administratör Emmanuel Chiimba. Arbetsveckan inleddes med ett möte på Home of Hope med administratör Emmanuel Chiimba och hans sekreterare. Chiimba introducerade Home of Hope för de teammedlemmar som inte kände till bakgrunden. Han gick också in på de förändrade regler som kommit från statligt håll redan år 2010. Enligt de nya ”standards” skall ett barnhem byggas upp enligt så familjelika strukturer som möjligt. Övergångstiden fastställdes då till slutet av 2013.

BLOGG 3: Projektplaneringsresa till Zimbabwe 21.2-2.3.2014

Det gick lätt att lära sig reglerna för Uno-spelet för barnen på Home of Hope.

Söndagsgudstjänst. På inbjudan av pastor Forbes Matongo beslöt teamet från Finland att delta i barnens och ungdomarnas gudstjänst i kyrkan på Nyadire Mission på söndag kl 10.30. Den första gudstjänsten höll fortfarande på kring tiosnåret när gården utanför fylldes av flera hundra barn i alla åldrar från första till sista klass – alla i sina skoluniformer. På gården fanns också den pojke i rullstol som några veckor tidigare förlorat ena benet pga ett krokodilanfall i samband med en fisketur. Pappan skadade sin arm när han tog upp kampen med krokodilen, men räddade sin son och sig själv. Gudstjänsten bestod av en lång rad afrikanska a cappella-sånger, körsång, vittnesbörd om Guds godhet och predikan. Den ena efter den andra av barnen steg upp eller började på en sång.

BLOGG 2: Projektplaneringsresa till Zimbabwe 21.2-2.3.2014

Nyadire Mission ligger ca 2,5 h bilfärd från Harare.

Officiellt välkommen. Innan teamet från Finland lämnade Harare besökte det metodistkyrkans högkvarter i centrum för ett officiellt välkomstmöte. I mötet deltog biskopens assistent, konferensens projektkoordinator, medieansvariga, kassör och hälsokoordinator samt Nyadire Missions ansvariga pastor och rektor för Nyadire Primary School. Syftet med mötet var att hälsa välkommen och klargöra målen för resan.

BLOGG 1: Projektplaneringsresa till Zimbabwe 21.2-2.3.2014

Slutet av regnperioden innebar mycket grönska och en hel del blommor - och myggor.

Ett team från Finland besökte 21.2-2.3.2014 Nyadire Mission, Zimbabwe, för att planera ett kommande biståndsprojekt. Med på resan var Rådet för missions ordförande Bernt Klockars, kassör Annina Rosenqvist och medlem i aktionsgruppen kring Zimbabwe Stefan Söderholm. Sjuksköterska Maria ”Mia” Rönnskär var med som volontär. Resan för projektplaneringstrions del betalas med biståndsmedel.

Målen med projektplaneringsresan:
1. Träffa om möjligt alla nivåer inom den Zimbabwesiska metodistkyrkan med anknytning till projektet Home of Hope,
2. klargöra vilka roller för projektet var och en av dessa nivåer och personer har samt upprätta kanaler för praktiska funktioner såsom utsändande av pengar och skötande av revision och rapportering,

De hörselskadade barnen på utflykt och EFTERLYSNING

sköldpadda.jpg

Tack vare ett missionsloppis som ordnades i Grankulla kunde klassen med de hörselskadade barnen i skolan på Nyadire missionsstation i Zimbabwe fara på utfärd. Barnen besökte bl.a. en naturpark och zoo samt en yrkesskola för hörselskadade barn - Henry Murray School. Utfärden var lyckad och barnen tacksamma att få delta i den.

Rektorn efterlyser en overhead-projektor för undervisningen, är det någon som har en överbliven sådan som kan avvaras? Modell modernare, som kan fås med i en kappsäck när några från missionsrådet besöker Nyadire i februari.

Jul- och nyårshälsningar från Indien

Nellipudi

I byn Nellipudi kunde man fira invigningen av den nya matsalsbyggnaden senaste höst. Den finskspråkiga metodistkyrkan har bidragit till finansieringen av bygget som finns i hembyn för de flesta av våra 150 gemensamma fadderbarn . Nu har vi fått bilder från invigningsfesten. I byggnaden delas det ut mat till bl.a. äldre personer (bara änkorna är 250 personer) och ca 100 barn inom ägg- och mjölkprojektet för under 6-åringar. Dessutom hålls det både möten och gudstjänster i byggnaden.

Ny ambulans till Nyadire

ambulance.jpg

Jon Lövland, tidigare missionär på Nyadire, har tillsammans med det norska missionsrådet, norska metodistkyrkan och sjuksköterskeskolan där hans dotter studerar, samlat in de behövliga 100 000 dollar för en ny ambulans med utrustning till Nyadire. På bilden räcker dottern Lina Lövland över nyckeln till Dr. Tshiani.

Läs mera nyheter från Zimbabwe i bilagan!

Prenumerera på innehåll


about seo