Skip to Content

Missionsnyheter content

Första spadtaget har tagits

Kenya 2014

KENYA. Biståndsprojektet som skall resultera i att yrkesskolan Word of Faith Community College får ett internat har inletts. Internatet behövs för att man skall kunna rekrytera studerande längre ifrån än en radie om ca 10km. Yrkesskolan är tänkt främst för läskunniga ungdomar från fattiga familjer. De första pengarna sändes 20.5.2014. Som framgår av bilden har en del jordschaktningsarbeten inletts. Bernt Klockars.

Bilden är tagen av Frank Njoro.

Projekt på gång

10360353_10152452647148035_6434176539834714116_n.jpg

Från Chikwizo,Zimbabwe kommer dessa två bilder (tryck på rubriken). Våra metodistvänner från TNC är med och finansierar en klinik, som också har utrymme för väntande mödrar, kök och toaletter. Arbetet går framåt med fart!

Missionsrådets projekt för ett elevinternat vid yrkesskolan Word of Faith Community College är nu precis i startgroparna efter att projektet har blivit godkänt i Frikyrklig samverkan r.f.:s olika instanser och rådet kan skicka första raten till byggstart. Budgeten för 2014 är ca 90 000e och UM:s bidrag täcker 83% av kostnaderna.

BLOGG 9: Projektplaneringsresa till Zimbabwe 21.2-2.3.2014

Missionär Irene som vi samarbetat med i Kambodja. Träff på flygfältet i Harare.

Välkänt barnhem. Under lördag förmiddag gjorde vi två studiebesök i Harare med förorter. Det ena gick till barnhemmet Zhinyaradzo som är välkänt i Harare med omnejd. Det har fungerat som barnhem sedan 70-talet. De har också genomgått den förändring som numera gäller för barnhemmen och består av 6 ”mammor” och ca 10 barn i varje enhet. Fyra av familjeenheterna bor i en sliten byggnad från 70-talet söder om Harare. Det var den vi besökte. Vi var intresserade av upplägget som helhet och planlösningen för de enskilda familjerna. Det starkaste intrycket gav emellertid den flicka på 17 år som snart pga uppnådd ålder tvingas lämna barnhemmet. Hon hade ingen aning om vart hon skulle ta vägen.

BLOGG 8: Projektplaneringsresa till Zimbabwe 21.2-2.3.2014

Möte med finländare på plats i Harare om möjligt uppdrag för monitorering av kommande projekt.

Mot Harare. Vi steg upp kl 5.15, åt frukost och stängde kappsäckarna. Lite över kl 6 var vi på väg redan. När vi anlände till Nyadire körde vi i mörker, nu i morgonsolen. Vi såg ett fantastiskt landskap – kuperat, grönt och vackert. Många blommor växer vilt. En del av dem har så stark doft att ett företag i Tyskland bestämt sig för att göra parfym av dem och erbjuder kontrakt till lokala odlare. På vissa ställen finns odlingar med solrosor. Av dem gör man solrosolja, men problemet är att inköparna av solrosorna har monopol och betalar dåligt. Vår chaufför, pastor Forbes Mutongo, har själv två jordbruk både som en investering och som en inkomstkälla för att kunna betala studierna åt tre barn. Han har skaffat en egen anläggning för att pressa solrosor och allt möjligt annat som man vill.

BLOGG 7: Projektplaneringsresa till Zimbabwe 21.2-2.3.2014

Shopping i järnvaruhandeln av nödvändiga trädgårdsredskap såsom skyffel, järntråd för tomatplantorna, plast för majsen.

Studiebesök. Under torsdagen gjorde vi ett studiebesök till det katolska barnhemmet Mother of Peace (http://www.motherofpeacezimbabwe.org/) ca 12 km utanför Mutoko. Barnhemmet är beläget vid foten av ett av de höga bergformationer som finns i området. Bergformationerna har uppkommit av lava. Barnhemmet har lite över 90 barn i detta nu. Det har grundats av två idag äldre alldeles förtjusande damer, Mama Jean och Sister Stella, bägge sjukvårdsutbildade i Storbritannien. Barnhemmet startade 1994 och har vuxit på ett fantastiskt sätt. Man är också oerhört målmedvetna om att man bör, så långt som möjligt, vara självförsörjande. Därför har man projekt såsom höns, grisar och kor, odlar spannmål, har eget bageri (som inte kan användas just nu pga dyr el) och också egen klädworkshop där man t.ex.

BLOGG 6: Projektplaneringsresa till Zimbabwe 21.2-2.3.2014

Arkitektmöte med Home of Hopes administratör, arkitekten och ordförande för förvaltningsrådet i distriktet.

Möte med sociala myndigheter i Mutoko. Socialväsendet i Zimbabwe handhas av regeringen, inte av den kommunala administrationen. Under onsdag förmiddag besökte vi socialkansliet i Mutoko som finns inrymt i en liten, sliten byggnad. Under tiden vi väntade på vår kontaktperson fick jag reda på att hon i själva verket är den enda socialarbetaren i Mutoko. Tidigare har det funnits en person till, men den personen flyttades till ett annat område. Socialarbetaren är en elegant, ung kvinna. I motsats till det som är allmänt i Zimbabwe är hon inte snabb att skratta och inte heller öppen och lätt att umgås med. Kanske typiskt statstjänsteman? Hon redogjorde sakligt för varför reglerna för barnhem av typen Home of Hope inte längre accepteras av regeringen.

BLOGG 5: Projektplaneringsresa till Zimbabwe 21.2-2.3.2014

Rektor för Nyadire Primary School tar emot OH-apparaten från Grankulla. Glädjen är stor.

Skolgudstjänst. Tisdag morgon kl 7.00 deltog tre fjärdedelar av teamet från Finland i skolgudstjänsten för High School som hålls varje vecka samma dag och tid. Kyrkan var igen fylld till sista plats med barn och ungdomar i skoluniformer. Gudstjänsten leddes av en av de äldre ungdomarna, kören sjöng, skolprästen skötte vissa delar och en av lärarna predikade. Predikan handlade om självbehärskning med utgångspunkt i 1 Petrusbrevet. Att inte skaffa nytt bälte till skoluniformen, att slänga skräp på marken (för att man vet att klass 1 plockar upp det), att mumla när rektorn ger information som man inte gillar eller att väsnas på lektionen är alla exempel på brist på självbehärskning.

BLOGG 4: Projektplaneringsresa till Zimbabwe 21.2-2.3.2014

Här kommer nya Home of Hope att byggas.

Möte med Home of Hopes administratör Emmanuel Chiimba. Arbetsveckan inleddes med ett möte på Home of Hope med administratör Emmanuel Chiimba och hans sekreterare. Chiimba introducerade Home of Hope för de teammedlemmar som inte kände till bakgrunden. Han gick också in på de förändrade regler som kommit från statligt håll redan år 2010. Enligt de nya ”standards” skall ett barnhem byggas upp enligt så familjelika strukturer som möjligt. Övergångstiden fastställdes då till slutet av 2013.

BLOGG 3: Projektplaneringsresa till Zimbabwe 21.2-2.3.2014

Det gick lätt att lära sig reglerna för Uno-spelet för barnen på Home of Hope.

Söndagsgudstjänst. På inbjudan av pastor Forbes Matongo beslöt teamet från Finland att delta i barnens och ungdomarnas gudstjänst i kyrkan på Nyadire Mission på söndag kl 10.30. Den första gudstjänsten höll fortfarande på kring tiosnåret när gården utanför fylldes av flera hundra barn i alla åldrar från första till sista klass – alla i sina skoluniformer. På gården fanns också den pojke i rullstol som några veckor tidigare förlorat ena benet pga ett krokodilanfall i samband med en fisketur. Pappan skadade sin arm när han tog upp kampen med krokodilen, men räddade sin son och sig själv. Gudstjänsten bestod av en lång rad afrikanska a cappella-sånger, körsång, vittnesbörd om Guds godhet och predikan. Den ena efter den andra av barnen steg upp eller började på en sång.

BLOGG 2: Projektplaneringsresa till Zimbabwe 21.2-2.3.2014

Nyadire Mission ligger ca 2,5 h bilfärd från Harare.

Officiellt välkommen. Innan teamet från Finland lämnade Harare besökte det metodistkyrkans högkvarter i centrum för ett officiellt välkomstmöte. I mötet deltog biskopens assistent, konferensens projektkoordinator, medieansvariga, kassör och hälsokoordinator samt Nyadire Missions ansvariga pastor och rektor för Nyadire Primary School. Syftet med mötet var att hälsa välkommen och klargöra målen för resan.

Prenumerera på innehåll


about seo