Skip to Content

Missionsnyheter content

Container till Harare

Zwe barn

Zim orvot r.y. kommer att skicka en container till Harare. Zim orvot r.y. driver fadderverksamhet för barn som förlorat sina föräldrar genom aids. Barnen bor hos släktingar och får hjälp med skolgången och dessutom ordnas bl.a. sy- och datakurser.

Indienhälsningar

Indien skolbarn

Här kommer färska hälsningar från Viji, som varit på besök i Finland. Hon reste den här gången runt i flera finskspråkiga metodistförsamlingar och hälsade så hjärtligt från alla fadderbarnen i Indien.

Ca 140 barn får stöd från Finland, av dem 15 via MKU och resten via den finskspråkiga metodistkyrkan. Dessutom stöds 60 av de yngsta barnen månatligen via ägg- och mjölkprojektet i den lilla byn Nellipudi.

Skolan i Chennai har 7 lärare och 65 elever. De allra fattigaste barnen går i skolan, som erbjuder undervisning för bara 3 euro i månaden per elev, tack vare trogna understödare. Under skolans nästan 20 åriga verksamhet har man gett undervisning till över 1000 elever och lika många unga kvinnor har fått ta del i sömnadskurser.

Skolklassen i Zimbabwe tackar!

Zwe bild 05-12

Det kom för en tid sen ett brev med teckningar från klassen med de hörselskadade barnen på Nyadire, i Zimbabwe. I slutet av förra året skickade några av faddrarna julkort till barnen och nu tackar elever och lärare för julkorten. I retur fick vi många fina teckningar och varmt tack för understödet till barnen.

Vatten i Nyadire!

Biskop Nhiwatiwa talar vid invigningen

Det långa vattenprojektet i Nyadire är nu nästan färdigt och har invigts i mitten av mars. Biskop Nhiwatiwa deltog vid invigningen tillsammans med UMCOR och flera personer från den amerikanska konferensen, samt Nyadire vattenkommitté.
Sedan vårt första besök i Nyadire har detta varit Det viktigaste projektet och återkomsten av rent rinnande vatten gör en stor skillnad för livet och hälsan för alla i Nyadire. Risken för kolera och andra hygienrelaterade sjukdomar kommer att minska kraftigt. Nu behöver man inte ägna tid åt att bära vatten i hinkar långa vägar!

Mikrolån hjälper familj att återförenas

Pheng Mong_WEB.jpg

Pheng Mong skadades som civilperson i kriget i Kambodja. Han blev oförmögen att jobba och hans hustru var tvungen att fara långa vägar till tygfabriker i Thailand för att kunna försörja familjen. Men tack vare metodistkyrkans kobank har han nu resurser att få henne tillbaka.

Med två fullvuxna kor och en kalv på kommande har familjen nu ekonomisk trygghet. Det är någonting som familjen inte upplevt sedan 1980-talet då Mong drack vatten från en brunn som förgiftats av soldater. Allt sedan dess har han lidit av en kronisk lungåkomma, som gör att han kippar efter andan.

En hälsning från Liberia

Ganta main street

Sedan slutet av januari har Marie och jag, tillsammans med vår lilla dotter Isis, befunnit oss i Ganta, Liberia. Marie är här som praktikant på Metodistkyrkans sjukhus som en del av sina fortsatta studier. Min uppgift är i huvudsak att ta hand om Isis medan mamma är borta men jag har även hjälpt till vad jag kunnat med diverse datorstrul här på sjukhuset. Om en vecka är det dags för oss att resa hemåt igen. Jag vill gärna på det här sättet sända en liten hälsning till er alla där hemma genom denna lilla reflektion över vår tid här i Liberia.

Kambodja i fokus sö 4.3

Kambodja hjärtpatient

Projektet i Kambodja började 2005 och är nu i utfasningsskedet. Det senaste åren har man satsat mycket på skolning av både lekmän och pastorer, förutom att man fortsättningsvis beviljar lån för att t.ex. hålla kor och för att grunda risbanker. Det senare har visat sig verkligen behövligt, efter de omfattande översvämningar landet drabbades av under hösten.

Nyhetsbrev från USA

Rut med amerikaner

Våra vänner i Pittsburgh har gett ut ett nytt nyhetsbrev "The Nyadire Connection" som ägnas helt till att hedra Rut Lindgrens arbete i Zimbabwe.

Se bilagan!

Byn Nellipudi tackar för understöd

Indien fadderbarn

I byn Nellipudi i Indien finns många barn, som får fadderunderstöd genom den svensk- och finskspråkiga metodistkyrkan, ett samarbete sedan många år tillbaka. Där får änkorna mat från ett gemensamt kök. Om en indisk kvinna blir änka, förlorar hon sitt människovärde och sin sociala status. En fattig änka har två alternativ - att bli prostituerad eller börja tigga. Därför gör matutdelningen stor skillnad i änkornas vardag. Med hjälp av understöd från Utrikesministeriet har den finska metodistkyrkan kunnat bygga en ordentlig brunn i byn Nellipudi. Det betyder att kvinnorna sparar in mycket tid när de inte behöver gå så långt efter vatten.

Rent vatten och god hälsa i Zimbabwe

Nyadire vattenprojekt

Av Kathryn Paik

Vatten och sanitet är nyckeln till god hygien och god hygien främjar god hälsa. Finlands svenska metodistkyrka, The Nyadire Connection (TNC) och United Methodist Committee on Relief (UMCOR) arbetar tillsammans för att säkerställa båda på Nyadire United Methodist Mission i det avlägsna och försummade Mutoko distriktet i Zimbabwe.

Zimbabwe, i södra Afrika, fortsätter att möta akuta humanitära utmaningar, bland annat sjukdom, livsmedelsbrist och begränsad tillgång till grundläggande tjänster. En akut koleraepidemi under 2009, med mer än 100.000 fall rapporterade, resulterade i 4000 döda och överbelastade de flesta vårdinrättningarna.

Prenumerera på innehåll


about seo