Skip to Content

Om metodistkyrkan

Altare

Finlands svenska metodistkyrka är en av de kristna kyrkorna i Finland, medlem av Ekumeniska rådet och Frikyrklig samverkan.

I Finland finns det drygt 1000 svenskspråkiga metodister i 13 församlingar och lika många finskspråkiga i 11 församlingar. Internationellt är Metodistkyrkan en av världens stora kristna kyrkor med 70 miljoner medlemmar.

Kontakt med Metodistkyrkan får man genom dess ledning och de lokala församlingarna på din ort.

MKU är Metodistkyrkans ungdomsförbund med egen hemsida som också informerar om lägerverksamheten på Jumijärvi (www.mku.fi).

Rauhan Sanomia - Nya Budbäraren är den gemensamma tidningen för de båda metodistkyrkorna i Finland - den svenskspråkiga och den finskspråkiga. Den innehåller inspirerande läsning och information om det som är aktuellt inom kyrkan.

Finlands svenska metodistkyrka är inte en nationell kyrka, utan en integrerad del av den världsvida moderkyrkan, som efter en ekumenisk union 1968 heter The United Methodist Church. Alla riktningsgivande beslut om trosbekännelse, organisation och policy fattas i den internationella Generalkonferensen, som samlas vart fjärde år. Metodistkyrkan i Nordeuropa har rätt att anpassa kyrkoordningen till europeiska förhållanden och lokala församlingar har långtgående självständighet. Men grundmönstret är ett nätverk, där församlingar och andra organ är ömsesidigt ansvariga för varandra och inför varandra. Detta sätt att vara kyrka på kallas konnektionalism.

Genom The United Methodist Church är Finlands svenska metodistkyrka ansluten till den vidare gemenskapen av metodistkyrkor i World Methodist Council (Metodistkyrkans världsråd).

Kyrkans missionsinsats är en del av den internationella metodistkyrkans verksamhet. Finlands svenska metodistkyrka bedriver projekt i Zimbabwe, Kenya, Indien och Kambodja. På lokalplanet har man kontakt med systerförsamlingar i Baltikum. Kyrkan har en missionärer i Indien. Man arbetar också aktivt för att få och sända ut nya missionärer.

Metodistkyrkan bedriver socialt arbete genom att bl.a. upprätthålla ett servicehem i Helsingfors och ett barnhem i Grankulla. Dessutom vill man uppmuntra medlemmarna att vara aktiva och på olika sätt ta ansvar i samhället.page | about seo