Skip to Content

BLOGG 1: Projektplaneringsresa till Zimbabwe 21.2-2.3.2014

Slutet av regnperioden innebar mycket grönska och en hel del blommor - och myggor.

Ett team från Finland besökte 21.2-2.3.2014 Nyadire Mission, Zimbabwe, för att planera ett kommande biståndsprojekt. Med på resan var Rådet för missions ordförande Bernt Klockars, kassör Annina Rosenqvist och medlem i aktionsgruppen kring Zimbabwe Stefan Söderholm. Sjuksköterska Maria ”Mia” Rönnskär var med som volontär. Resan för projektplaneringstrions del betalas med biståndsmedel.

Målen med projektplaneringsresan:
1. Träffa om möjligt alla nivåer inom den Zimbabwesiska metodistkyrkan med anknytning till projektet Home of Hope,
2. klargöra vilka roller för projektet var och en av dessa nivåer och personer har samt upprätta kanaler för praktiska funktioner såsom utsändande av pengar och skötande av revision och rapportering,
3. diskutera igenom avtalet med speciell inriktning på redovisning och rapportering och förbereda undertecknandet av avtalet,
4. granska alla projektplaner inklusive arkitektens skisser och landområdet där projektet skall genomföras,
5. träffa representanter för de lokala sociala myndigheterna kring de ändrade lagar och förordningar som styr verksamheten kring barnhemmen,
6. ta del av barnhemmets nuvarande verksamhet, ordna en lek- och spelkväll med barnen,
7. träffa bortgångna missionär Rut Lindgrens (initiativtagare till barnhemmet Home of Hope i tiden) fosterbarn och hushållerska, se på Mutokohusets skick och
8. ta del av den modell som två barnhem med familjelika celler utgör.mission | about seo