Skip to Content

BLOGG 2: Projektplaneringsresa till Zimbabwe 21.2-2.3.2014

Nyadire Mission ligger ca 2,5 h bilfärd från Harare.

Officiellt välkommen. Innan teamet från Finland lämnade Harare besökte det metodistkyrkans högkvarter i centrum för ett officiellt välkomstmöte. I mötet deltog biskopens assistent, konferensens projektkoordinator, medieansvariga, kassör och hälsokoordinator samt Nyadire Missions ansvariga pastor och rektor för Nyadire Primary School. Syftet med mötet var att hälsa välkommen och klargöra målen för resan.

Metodistkyrkan i Zimbabwe. Högkvarteret för United Methodist Church in Zimbabwe ligger insprängt mellan höghus i centrum av Harare. Utrymmena är slitna, men med medel från USA håller man som bäst på och lägger sista handen vid planerna för ett nytt högkvarter och konferenscentrum en bit utanför stadens absoluta centrum. Högkvarteret inrymmer biskopens kontor och en rad centrala funktioner. Metodistkyrkan i Zimbabwe har idag ca 200.000 medlemmar uppdelade på två årskonferenser. Den räknas till en av de traditionella kyrkorna i landet. Idag utmanas kyrkan liksom andra traditionella samfund av nya, karismatiska kyrkor och rörelser som lockar många unga med en ungdomlig stil.mission | about seo