Skip to Content

BLOGG 3: Projektplaneringsresa till Zimbabwe 21.2-2.3.2014

Det gick lätt att lära sig reglerna för Uno-spelet för barnen på Home of Hope.

Söndagsgudstjänst. På inbjudan av pastor Forbes Matongo beslöt teamet från Finland att delta i barnens och ungdomarnas gudstjänst i kyrkan på Nyadire Mission på söndag kl 10.30. Den första gudstjänsten höll fortfarande på kring tiosnåret när gården utanför fylldes av flera hundra barn i alla åldrar från första till sista klass – alla i sina skoluniformer. På gården fanns också den pojke i rullstol som några veckor tidigare förlorat ena benet pga ett krokodilanfall i samband med en fisketur. Pappan skadade sin arm när han tog upp kampen med krokodilen, men räddade sin son och sig själv. Gudstjänsten bestod av en lång rad afrikanska a cappella-sånger, körsång, vittnesbörd om Guds godhet och predikan. Den ena efter den andra av barnen steg upp eller började på en sång. Predikan, som i stort sett var det enda som vuxna hade hand om, handlade om Herren som den gode herden. Som gäster fick vi be ett par böner och presentera oss. Vi hade informerat mötesledaren om att vi kanske försvinner pga att språket var shona – men han ordnade istället varsin tolk av de barn som fanns med på gudstjänsten. Den starka sången av flera hundra barn ackompanjerad av trummor och handklappningar är ett fint minne från gudstjänsten.

Spelkväll. Under söndag eftermiddag träffade vi barnen på Home of Hope för att spela och umgås med dem. I Harare hade vi köpt popcorn, saft och kex att bjuda på. Med oss från Finland hade vi bl.a. två uppsättningar med Uno-spelkort. Det visade sig vara ett bra val. Barnen lärde sig reglerna snabbt och teamet fick under spelet en bra kontakt med barnen. Också barnens ”mammor” involverade sig i spelet efter hand.



mission | about seo