Skip to Content

BLOGG 4: Projektplaneringsresa till Zimbabwe 21.2-2.3.2014

Här kommer nya Home of Hope att byggas.

Möte med Home of Hopes administratör Emmanuel Chiimba. Arbetsveckan inleddes med ett möte på Home of Hope med administratör Emmanuel Chiimba och hans sekreterare. Chiimba introducerade Home of Hope för de teammedlemmar som inte kände till bakgrunden. Han gick också in på de förändrade regler som kommit från statligt håll redan år 2010. Enligt de nya ”standards” skall ett barnhem byggas upp enligt så familjelika strukturer som möjligt. Övergångstiden fastställdes då till slutet av 2013. Tack vare flexibiliteten hos den socialarbetare i Mutoko som övervakar barnhemmen, har man kunnat fortsätta utan större förändringar, men från slutet av år 2013 pressar man på med reformerna från statligt håll och tvingar lokaladministrationen att agera – med inspektörer utskickade över hela landet som verktyg. Tack vare den projektplan som gjordes i oktober 2013 på initiativ av Rådet för mission stängdes inte Home of Hope. Förutom denna diskussion fick teamet med sig arkitektritningarna till det nya barnhemmet. Vi gick också igenom veckans program.

Inledande möte med ordförande för Nyadire Mission pastor Julius Tsiga. Syftet med mötet var att träffa den som har huvudansvaret för missionsstationen, informera om programmet för veckan och det projekt vi planerar, kortfattat diskutera avtalet och framför allt besöka den tomtmark på 10 hektar som finns reserverad för det nya barnhemmets verksamhet. Ordförande har som uppgift att koordinera och övervaka de olika verksamheterna på Nyadire Mission. Han är underställd distriktsföreståndaren och biskopen. Ett av diskussionsämnena var vem som skall underteckna avtalet. Teamet fick redan tidigare signaler om att biskopen var den som skulle underteckna avtalet. Den sista versionen av projektplanen innan resan lyfter emellertid upp den registrerade organisationen Home of Hope Orphanage med Emmanuel Chiimba i spetsen som projektägare, han kommer också att vara den som är ansvarig för projektets genomförande och rapportering. Frågan blev öppen för mötesdeltagarna. Mötet avslutades med en promenad i starkt solsken till den nya tomten, som har en fantastisk vy med gröna landskap omringade av bergstoppar.

Kläder åt barn. Med i det finländska teamet finns Maria ”Mia” Rönnskär, sjukskötare från Östensö i Pedersöre, som volontär. Mia är engagerad i missionsstugan i Pedersöre och van att sortera kläder, speciellt för barn. Hennes bagage bestod till stor del av barnkläder och under måndagskvällen fick barnen på Home of Hope välja varsitt plagg, skjorta/jacka eller byxor/shorts. Barnen betraktar kläderna som sina egna – och glädjen var uppenbar. På sjukhusets BB fick alla nya och blivande mammor babykläder under tisdagen. Många av dem kommer från mycket fattiga förhållanden, är endast 14-15 år gamla och är helt oförberedda för den nya familjemedlemmen. Ett fint klädesplagg var välkommet.mission | about seo