Skip to Content

BLOGG 6: Projektplaneringsresa till Zimbabwe 21.2-2.3.2014

Arkitektmöte med Home of Hopes administratör, arkitekten och ordförande för förvaltningsrådet i distriktet.

Möte med sociala myndigheter i Mutoko. Socialväsendet i Zimbabwe handhas av regeringen, inte av den kommunala administrationen. Under onsdag förmiddag besökte vi socialkansliet i Mutoko som finns inrymt i en liten, sliten byggnad. Under tiden vi väntade på vår kontaktperson fick jag reda på att hon i själva verket är den enda socialarbetaren i Mutoko. Tidigare har det funnits en person till, men den personen flyttades till ett annat område. Socialarbetaren är en elegant, ung kvinna. I motsats till det som är allmänt i Zimbabwe är hon inte snabb att skratta och inte heller öppen och lätt att umgås med. Kanske typiskt statstjänsteman? Hon redogjorde sakligt för varför reglerna för barnhem av typen Home of Hope inte längre accepteras av regeringen. Det har visat sig att barn som vuxit upp på dem inte klarat alldagliga situationer som att koka mat, tvätta kläder och ta hand om normala hemfunktioner. Mötet slutade med att hon fick ta emot en Iittalas glaslykta och en överenskommelse om att hon deltar i studiebesöket vid barnhemmet Mother of Peace följande dag.

Möte med arkitekten. Arkitekten som gjort ritningarna för det nya Home of Hope är medlem i metodistkyrkan och en mycket trevlig och andlig äldre man. Detta framgick av diskussionen på socialkontoret, där han slöt upp. Efter mötet med socialarbetaren diskuterade vi igenom ritningarna. Det visade sig att ritningarna inte tagit fasta på att också omständigheterna ifråga om fastigheten kring barnen och mamman skall återspegla en normal familjs fastighet. I huset, som skall rymma 7-9 personer, fanns t.ex. fyra duschar, fem toaletter etc. Där fanns många korridorer och andra saker som teamet från Finland reagerade på. Såväl arkitekten som barnhemmets administratör och ordförande för distriktets förvaltningsråd gav nu signaler om att de förstått Finlands regerings prioriteringar och våra synpunkter. Efter mötet skrev vi ner dessa för att kunna ge dem i handen åt arkitekten följande dag – han skulle också delta i studiebesöket vid barnhemmet Mother of Peace.

Rut Lindgrens hus i Mutoko. Vi passerade snabbt Rut Lindgrens hus och satt en liten stund med två av barnen som var hemma. Detta medan Home of Hopes administratör hämtade en namnunderskrift på ett dokument i grannskapet.

Möte med distriktsföreståndaren. Ansvarig pastor för distriktet fick del av projektplanerna i skuggan av ett träd intill kyrkan på Nyadire Mission.

Skrivarbete. Sista kvällen – det sista skrivarbetet borde avklaras. Utan ström, fortfarande. Tack vare lite arrangemang fick vi ordnat bränsle till barnhemmets generator och fick jobbat ett par timmar och utskrivet på barnhemmets printer våra kommentarer om arkitektens ritningar (som vi skulle ge honom följande dag i samband med studiebesöket). Projektplanen blev KLAR!mission | about seo