Skip to Content

Kambodja i fokus sö 20.9

11217583_10207358503464273_1125423197119953572_n.jpg
Familjen Soth Sreang fick hjälp
Kambodja kurs
Kambodja kurs2
Kambodja undervisning
Kambodja mikrolån

Kambodja har under de senaste åren drabbats hårt av
både översvämningar och torka. Orsaken är klimatförändringen.
De flesta av de som bor på landsbygden i Kambodja lever
under väldigt enkla förhållanden och är beroende av jordbruket för sitt uppehälle. 90 % av jordbrukarna är beroende av
regn vid rätt tidpunkt för odling av ris. Klimatförändringen gör
att risken att skörden slår fel är mycket större än tidigare. Blir
det ingen skörd är katastrofen ett faktum, hur skall man nu
försörja sin familj.

Rätt metod!
Genom att använda jordbruksmetoder och utsäde som klarar klimatförändringen, kan katastrofen förhindras. Finlands svenska metodistkyrkas projekt i Kambodja tar fasta på detta.
Det är fråga om ett pedagogiskt projekt och målet är att hjälpa
familjerna att anpassa jordbruket till förändringarna och
att bli självförsörjande, vilket minskar fattigdomen på sikt och
ger familjer på landsbygden en framtid.

Projektet startade i januari 2015. Vi samarbetar med den
internationella metodistkyrkans projekt CHAD (Community
Health and Agricultural Development), som vi har samarbetat
tidigare med. 2050 familjer i 12 provinser kommer att få delta
i utbildningen inom IFS. Vår andel av projektet berör 250
familjer. Arbetet utförs via de lokala metodistförsamlingarna
i Kambodja, vilket ger kyrkan förtroende och även en missionsmöjlighet. I Finland hittas aktiongruppen för Kambodja i Helsingfors. Text av Sonja Nygård.

Se en film om projektet här: http://chad-cambodia.blogspot.fi/2015/06/chads-integrated-farming-system...mission | about seo