Skip to Content

Offerdag för mission; Zimbabwe 6.1.2015

Global Vision 1-2016.jpg

På trettondagen är Zimbabwe och det nya barnhemsbygget i fokus.

PROJEKTET HOME OF HOPE I KORTHET

Projektmål:
att bygga nya utrymmen,
som uppfyller myndigheternas
nya krav om mera
familjelika förhållanden,
och att utveckla verksamheten
som strävar till ökad
självfinansiering vid
barnhemmet Hoppets Hem.

Målgrupp:
de barn utan nära familj
eller släkt som av de sociala
myndigheterna anvisas
plats i barnhemmet.

Projekttid:
2015-2017, förlängning
aktuell pga nedskärningar i
biståndet.

Sidoeffekter:
sysselsättande effekt under
byggnadstiden. Produktion
av matvaror för närsamhället
efter att alla funktioner
är i gång.

Miljöaspekter:
solenergi- och biogasanläggning,
borrhål för
vattenförsörjningen. Ändamålsenlig
hantering av
avloppsvatten och avfall

Totalbudget:
ca 472.000e
Finansiering:
ca 84% med finska
biståndsmedel, ca 16%
självfinansieringsandel
(76.000e) insamlas i
Finland (ca 36.000e finns
redan tack vare ett
testamente)

Projektägare i Finland:
Finlands svenska
metodistkyrka/
Rådet för mission
Projektägare i Zimbabwe:
Home of Hope, United
Methodist Church

Insamlingslov: POL-2014-1154, 25.8.2014-14.8.2015

BilagaStorlek
Global Vision nr 1 2016.pdf1.5 MB


mission | about seo