Skip to Content

Birgit Grönqvist fick sin examen

Birgit Grönqvist

Under samma festsession erhöll Birgit Grönqvist högtidligt examen från sina teologiska studier på Överås. Birgit fungerar som lokalpastor i Lovisa församling.story | about seo