Skip to Content

Årsbok 2015 har utkommit

rsbok.jpg

Årsboken är tryck, men du kan också läsa den elektroniskt här:

http://www.metodistkyrkan.fi/arsbok2015/arsbok2015.pdf

Kontakta Monica Lundgren monica.lundgren@metodistkyrkan.fi eller din pastor för att få lösenordet.story | about seo