Skip to Content

Motioner och rapporter till årskonferensen

Motioner till årskonferensen bör skickas senast den 8 april till Monica Lundgren, monica.lundgren@metodistkyrkan.fi, alternativt per post till Hansavägen 2 A 16, 06150 Borgå.
Inga motioner som inlämnas senare kommer att beaktas!
Motivera dina förslag noggrant och ta med personella och ekonomiska lösningar om dessa behövs i dina förslag.

Rapporter, verksamhetsplaner, bokslut och budgeter till årskonferensen skickas till samma adress senast den 9 maj.
Ni som representerar kyrkan i organ som skriver långa årsberättelser, vänligen gör en kort version med saker som är av väsentligt intresse för vår kyrka.story | about seo