Skip to Content

Vad hörs just nu om barnen i Zimbabwe?

Kuda Febbie Tsungi o Knowledge

Under missionär Rut Lindgrens långa arbetstid
(46 år) och pensionärstid i Zimbabwe, tog hon
hand om över 100 barn i sitt eget hem. Vid sitt
frånfälle lämnades en barnaskara på 8 barn i
olika åldrar med koppling till Rut, men utan ett
starkt stöd i livet. Det betydde att de yngre
barnen ansågs höra till barnhemmet, medan
de som är myndiga ansågs kunna klara sig på
egen hand. Senare flyttades en del av barnen
till släktingar.

KUDA är nu 23 år gammal och på slutrakan av sina farmacistudier. Under hösten har han varit med i ett forskningsprojekt i landets största sjukhus där man undersökte patienternas blod för att hitta en baktirie som smittar via instrumenten som används. Av studierna återstår ännu ett halft år.

KNOWLEDGE är också 23 år gammal och studerar bokföring. Knowledge besökte Finland i juli 2014. Hon avslutar i dagarna sin ettåriga praktik och ska ännu studera till sommmaren 2017.

Julkort i bilagan.

FEBBIE är 19 år gammal och hoppas kunna börja studera på våren. Hon skrev sina A-levels hösten 2015 och är intresserad av samhällsvetenskap, media och turism.

TSUNGIRAI fyllde 18 år i höstas och har ett åt kvar på Nyadire High School och skriver sina A-levels nästa höst, efter det kan hon söka in till yrkesutbildning. Tsungirai och Kuda har samma mamma.

TINOTENDA är 17 år och skickades att bo med sin mormor, där hon vid sidan av skolarbetet tog hand om släktens två småbarn. Hon får understöd för skolgången via TNC (The Nyadire Connection) och har bl.a. fått en cykel, vilket gör det enklare att klara av skolvägen som är lång. Från och med början nästa år ska hon få flytta tillbaka till Nyadire High School och bo på internatet i samband med skolan.

CHATRINE är 21 år gammal och studerar till barnträdgårdslärare på Nyadire Teacher's College. Hennes studier tar slut till sommaren 2017.

Hushållerskan SARAH bor i Mutoko och är den sammanbindande länken mellan barnen, som inte har vuxna släktingar som bryr sig om dem. I december firar de jul tillsammans och vistas också annars mellan studierna i Mutoko. Rådet för mission understöder barnens yrkesutbildning med de understöd som kommer in, men kostnaderna för logi är boende är förhållandevis stora, när en del av skolorna inte ordnar med boende och studenterna måste söka sitt boende på privata sektorn. Kontakta koordinatorn för utvecklingssamarbete ifall du vill ha mer information: dev.aidcoordinator@gmail.com

BilagaStorlek
Advent och julgåva 2KORT-2016.pdf411.62 kB


mission | about seo