Skip to Content

Ekonomiassistent sökes!

kalkylator.jpg

Vi söker en ekonomiassistent för uppgifter inom Kyrkokassan.
Det är fråga om en deltidstjänst (ca. 12 tim./mån) som lämpar sig bra som extrajobb för en studerande el. t.ex. som kompletterande inkomstkälla för arbetslös person (ersättningen understiger 300 eur/mån)!

Viktigt är intresse för ekonomisk rapportering och färdighet att jobba med programmet Excel.

Församlingarna kanske känner personer detta kunde intressera. Vi hoppas ni kan förmedla informationen till sådana personer. Eftersom möten i huvudsak sker i huvudstadsregionen passar uppdraget bäst för personer som bor nära Helsingfors.

Kontakta Jerry Eränen (ordf. för UEF), tel. 040-55 77 556. Email:jeralbert(at)hotmail.com
Du kan också skriva om ditt intresse till Finlands svenska metodistkyrka, Apollogatan 5, 00100 Helsingfors.
Märk kuvertet 'ekonomiassistent'.

Här är en uppställning av arbetsuppgifter, den är inte fullständig men ger en bild av jobbets karaktär;

- Bokslut; genomgång och analys, tillsammans med utskottet för ekonomi och förvaltning (UEF)
- Ekonomisk planering i samverkan med UEF
- Rapportering (mellanbokslut) 4 ggr/år
- Underlag för budgetering
- Fakturering av årsavgifter, bruttoavkastning, pastorsmöten, konferensavgifter etc
- Uppföljning av beslut/betalningar
- Möten; kyrkostyrelsen och UEF (protokollföra Uef-möten)story | about seo