Skip to Content

Nöjda elever på internatet

Kenya internat 02-17

I Kenya är man redo med att forsätta byggnadsarbetena på internatet invid yrkesskolan Word of Faith. På grund av statens nedskärningar i budgeten för utvecklingssamarbete har det varit en paus i byggnadsarbetet, men nu skall man sätta igång igen. Tack vare internatet kan skolan ta emot elever från ett större området, när man tidigare endast hade elever som kunde bo hemma på en radie av 10 km från skolan.

I den första våningen som blev färdig i somras bor redan 38 elever 22 pojkar och 16 flickor. En större volym i elevmängden påverkar samtidigt skolans självförsörjning genom små men välbehövliga skolavgifter. De administrativa kostnaderna sjunker då också per elev. Vid yrkesskolan kan ungdomar från mindre bemedlade familjer få en utbildning och fattigdomsspiralen i dessa familjer kan brytas för denna generation och kommande.

Foton av Joseph Mbeti (även som bilaga)

BilagaStorlek
03 02 17.jpg118.91 kB
030217.jpg59.91 kB
03 0217.jpg119.91 kB
3 2 2017.jpg157.89 kB


mission | about seo