Skip to Content

Olika åsikter

John Wesley predikar utanför kyrkan sedan han inte längre fick göra det i gudstjänsten.

Vad än folk i allmänhet tänker,så är det klart att åsikt inte är detsamma som tro. Inte rätt åsikt,inte samtycke till en eller tio tusen sanningar. Det är stor skillnad mellan dem. Rätt åsikt är faktiskt lika långt från tro som öst är från väst. Människor kan ha rätt åsikt,utan att alls ha tro. Och människor kan vara sant troende och ändå ha fel åsikt om många saker.

Kan någon tvivla på detta med tanke på att det finns katoliker? För vem kan förneka, inte bara att tidigare katoliker som Thomas av Kemper, Gregory Lopez och Marquis de Renty var verkligt troende, men också att många nutida katoliker är det? Och ändå har de övertagit en mängd missuppfattningar genom tradition från fäderna!

Och vem kan tvivla på att det finns Calvinister – dessa anhängare av
absolut predestination – som är verkligt troende människor? Inte
bara sådana som levde i förra seklet var brinnande och skinande
ljus, men också många nu levande är verkligt kristna som älskar Gud
och människor.

För vad är väl alla absurda uppfattningar bland katoliker, jämfört med det att kärlekens Gud, vår barmhärtige Fader till allt skapat skulle
fastställt en absolut, oföränderlig, oemotståndlig förordning att
en del av mänskligheten skall bli frälst vad än de gör, och den
andra delen bli förtappad vad den än gör!

Följaktligen måste vi anta att det finns tio tusen misstag som lever sida vid sida med verklig tro, om vilka varje uppriktig och sunt
tänkande människa vill tänka och låta tänka. Men det finns vissa
sanningar som är viktigare än andra och förefaller vara av större
betydelse.

Jag använder inte termen grundläggande sanningar (fundamental truths), för det är ett mångtydigt uttryck. Och det har varit så många debatter vad som är grundläggande sanningar. Men det finns helt visst några nära förbundna med sann tro och som vi bör känna till.

John Wesley i inledningen till predikan om treenighetenrsnb | about seo