Skip to Content

Det bortglömda nådemedlet

Ett samtal är mer än ett antal monologer. I Det kristna samtalet räknar vi både med varandra och med Gud.

Om vi inte är medvetna om att det är ett nådemedel, är jag rädd för att vi förlorar den Andens kraft som förmedlas och går miste om vissheten att Den helige ande faktiskt kan vägleda kyrkan genom det. Så skriver Øyvind Helliesen om Christian Conferencing, som han väljer att översätta till Det kristna samtalet.

Nådemedlen är enligt John Wesley ”yttre tecken, ord eller handlingar, som Gud instiftat och avsett att vara regelmässiga kanaler, genom vilka Gud kan förmedla sin förekommande, rättfärdiggörande eller helgande nåd till människorna.”

Wesley betraktade Christian Conferencing som ett av de fem instiftade nådemedlen. 68 gånger nämner han i uppräkningar två eller flera medel. Av dessa nämns bön 61 gånger, nattvard 59 gånger, Ordet 54 gånger, fasta 2 gånger och Christian Conferencing 28 gånger.

Det är värt att lägga märke till att John Wesleys uppräkningar 7skiljer sig från hur ”de fem nådemedlen” beskrivs inom nordisk metodism. Och detta kan faktiskt bero på något så enkelt som översättning. Christian
Conferencing har i nordiska uppräkningar ersatts av De heligas samfund, Församlingen eller Kyrkan. (Det är dock viktigt att precisera att detta inte nödvändigtvis är fel. Wesley kunde också använda dessa begrepp
närmast som synonyma.) Den ende nordiske metodistteologen som behandlar Christian Conferencing är Biskop Ole E. Borgen, men han skrev sin avhandling på engelska och ställdes alltså inte inför översättningsproblemet. Det verkar som Det kristna samtalet är det bortglömda nådemedlet. Och om vi inte är medvetna om att det är ett nådemedel, är jag rädd för att vi förlorar den Andens kraft som förmedlas och går miste om vissheten att Den Helige Ande faktiskt kan vägleda kyrkan genom det. Genom att använda begrepp som gemenskap, församling och kyrka för Christian Conferencing har man gått miste om förståelsen av det som en dynamisk process och självständigt nådemedel, som fungerar när troende kommer samman för att samtala och rådslå
under Den Helige Andes ledning och inflytande.rsnb | about seo