Skip to Content

Nödhjälp för Cambine i Moçambique

Mocambique internat

Onsdag 15.2 blev förödande för många i Inhambane-
provinsen i centrala Moçambique. Kring niotiden på
kvällen drog cyklonen Dione fram efter ett kraftigt
regnoväder. Cykloner är inte ovanliga i Moçambique,
de förekommer med några års mellanrum. Det är dock
första gången detta område drabbas i den här
utsträckningen.

Cyklonen rev upp träd med rötterna, slet taken
av husen och välte murar och staket. På missions-
stationen Cambine drabbades speciellt alla nyare
hus med plåttak. T.ex. flickornas internat som är
relativt nybyggt och inhyste 159 flickor i tre byggnader
blev helt utan tak. Högstadieskolan som iståndsattes
efter krigsåren med ett finländskt biståndsprojekt drivet
av Finlands svenska metodistkyrka förlorade stora delar
av plåttaket.

Pojkarnas internat är inhyst i gamla
byggnader med tegeltak. Också där flög en hel del tegel
bort, men pga bristen på utrymmen tvingas pojkarna
ändå bo kvar. Cambine blev också utan el samma natt –
och man räknar med två månaders leveranstid på
elektriciteten. Utan el blir man också utan vatten från
borrhålen. Med generator försökte man starta
pumparna, men hålen hade delvis fått lera i sig och ett
par pumpar brann. Med kompressor skulle man de sista
dagarna i februari försöka få bort leran och få igång
vattenförsörjningen med hjälp av generatorer.

Rådet för mission startar en nödhjälpsinsamling
för att understödja återuppbyggnaden av
Cambine missionsstation. Pengarna förmedlas via
metodistkyrkans internationella organisation Board of
Global Ministries. Tack för ditt bidrag!

KONTONUMMER: FI13 1376 3000 1334 29 (Finlands
svenska metodistkyrka/Rådet för mission), ref. 110.
INSAMLINGSTILLSTÅND NR (Finland med undantag av Åland):
POL-2015-7522, 1.9.2015-31.7.2017.

Läs mer här: http://www.umcmission.org/learn-about-us/news-and-stories/2017/february/...

BilagaStorlek
MOÇAMBIQUE.pdf430.62 kB


mission | about seo