Skip to Content

Kyrkans kondition

18673771964_bbd15fb723_k.jpg

När det gäller kroppens kondition gör man ibland misstaget att tro att det beror på hur stark man är, dvs. på musklerna. Men kondition är detsamma som syreupptagningsförmåga, som avgör ”kroppens förmåga att utföra ett långvarigt, submaximalt arbete” (Wikipedia).

Vi tror ibland att en församlings kondition handlar om muskler, dvs. om hur många medlemmar församlingen har, hur god dess ekonomi är, hur aktiv den är på nätet, vilka specialarrangemang den klarar av och hur häftig musiken är på gudstjänsten. Men hur viktiga än våra resurser och vår kreativitet när det gäller att nå ut är, är det också här ett misstag att tro på ett direkt samband med muskler och kondition.

En församlings uppgift är att ”göra människor till Kristi lärjungar och förvandla världen”.  Församlingens kondition, dvs. dess förmåga att på lång sikt utföra ett arbete, är beroende av dess syreupptagningsförmåga. Om församlingens syreupptagningsförmåga tryter, blir den andfådd. Parallellen är uppenbar!

”Utan den Helige Ande är kyrkan bara en organisation, är liturgin besvärjelse, är auktoritet dominans, är missionen propaganda.” (Ignatios av Latakeia) Väl sagt! Och relativt enkelt att säga. Men hur andas församlingen? Självklart genom att rikligt använda sig av alla de nådemedel i vid bemärkelse som Gud gett oss.

Men mer specifikt andas församlingen framför allt på två sätt:
1. Genom sina medlemmar. Församlingens kondition är direkt beroende av den enskildes kondition. Och ”en rikare erfarenhet (av den Helige Ande) är bara möjlig om vi ge oss tid att söka ensamheten med Gud i bön.” (Peter Halldorf)
2. Genom sina gudstjänster, närmare bestämt den regelbundna huvudgudstjänsten på Herrens dag. En levande gudstjänst präglas av en kärleksfull atmosfär och en predikan som hjälper människor att leva veckan som ligger framför. Och en rikare erfarenhet av den Helige Ande i gudstjänsten är bara möjlig att så söka Guds ledning i förberedelserna att den inte är förutsägbar.
Hans Växby på ledarplatsrsnb | about seo