Skip to Content

Uppmaning till bön på söndag 20.8, Calling to prayer on Sunday 20th of August

IMG_1793.JPG

Låt oss be för Barcelona och Åbo. Låt oss be att Guds kärlek skall övervinna mörkret!

Let us pray for Barcelona and for Turku. Let us pray for mercy of God and that His love will overcome the darkness!

Kyrie eleison
Mayvor Wärn-Rancken
DF/DSstory | about seo