Skip to Content

Hittat din kallelse?

freedom-frihet_185049004.jpg

Nyligen publicerades på Kanal 10 en undervisningsserie på 6 sessioner med pastor Camilla Klockars. Serien handlar om att hitta sin kallelse och förstå vilken utrustning Gud gett. Varje session tar ca 25 minuter och kan användas tex av cellgrupper som en introduktion i ämnet eller som inspiration i den personliga vandringen med Gud. Serien bandades i maj 2017 och materialet utkommer så småningom i bokform.

Undervisningen hittar du här:

http://kanal10play.com/play?id=f0cba6aa-3fd1-4f90-a200-3fd28c8eb78e#story | about seo