Skip to Content

KS mötestider 2017-18

04.10.2017 23:20
04.10.2017 23:20

Preliminära mötestider för kyrkostyrelsen
4.10 kl. 16.30
29.11 kl. 16.30
7.2 kl. 16.30
13.3 kl.16.30 (enbart ks – bokslutet ska vara klart)
11.4 kl. 16.30
23.5 kl. 16.30.all_event | about seo