Skip to Content

Har du ett bra förslag?

En bra idé!

Är det något som du tycker att borde fungera annorlunda i vår kyrka? Sluta klaga - skriv en motion!

En motion skall innehålla ett förslag som man kan ta ställning till genom att rösta ja eller nej. Skriv gärna en kort bakgrund och motivering till ditt förslag. Om ni är flera med likadana tankar kan ni förstås skriva en motion tillsammans.

Alla motioner ska vara kyrkostyrelsen tillhanda 11.3 för att hinna med beredningen. KS behandlar motionerna på sitt möte i mars. Därefter skickas de ut till församlingarna för behandling och eventuella motförslag. Motionerna behandlas igen i kyrkostyrelsen innan årskonferensen. På detta sätt hoppas vi att motionerna är så väl förberedda och genomtänkte som möjligt.

Skicka din motion till samfundssekreteraren jenny.jansson(at)metodistkyrkan.fistory | about seo