Skip to Content

Programstödet för FS tar slut

fs_global_logo förminskad.jpg

Frikyrklig Samverkan (FS) rf mister sin roll som partnerskapsorganisation för
medel inom finländskt utvecklingssamarbete

I december 2017 kom ett överraskande förhandsbesked om att Frikyrklig Samverkan FS rf:s roll som utrikesministeriets programpartner i utvecklingssamarbetet kommer att förändras. I början av februari kom det slutgiltiga beslutet, vilket innebär att FS förlorar sin status som partnerskapsorganisation.

Programpartnerskap har inneburit en möjlighet till långsiktighet i utvecklings-samarbetet. Förändringen innebär att varje medlemsorganisation själv i fortsättningen skall lämna in en s.k. projektstödsansökan för fyraåriga projekt. Vi samarbetar fortsättningsvis inom FS och gör ansökan i FS Globals namn, men vi tävlar både med oss själva, varandra och med alla andra organisationer som söker sådana bidrag. För att lite lindra omställningen ingår s.k. brofinansiering under 2018 och 2019 till en bråkdel av de medel som ett programpartnerskap skulle ha inneburit. Brofinansieringen behövs också för att administrativt slutföra de pågående projekten.

Orsakerna till den förändrade statusen är inte ännu helt klarlagda. En orsak kunde vara den förhållandevis lilla volymen bland andra stora aktörer, en annan att projekten inte tillräckligt noggrant passat in i programmet utan gett ett spretigt intryck.

För metodistkyrkan innebär förändringen följande. Vi kan, med stöd av brofinansieringen, sända ut ca 45 000 euro till vardera Kenya och Zimbabwe detta år (såvida självfinansieringen för Zimbabwe ordnas). För 2019 finns en liten summa kvar att använda för byggande och administration. Efter det kan inte mera medel inom utvecklingssamarbetet användas till byggande. Vi torde dock komma ganska långt i våra nuvarande projekt med dessa medel, även om vi blir tvungna att skära ner ganska mycket från totalbudgeten, speciellt i Zimbabwe.

Vi ansöker om projektstöd 2019-2022 för troligen både Zimbabwe (ett utvecklingsprojekt för barnhemmets jordbruk) och Moçambique (ett projekt som relaterar till ungdomar och utbildning). Ansökningarna skall lämnas in i medlet av maj. Förutom direkt projektpåverkan handlar det för Rådet för missions del också om möjligheten att ha anställd personal, som hittills till stor del bekostats med administrationsmedel inom projekten.

Rådet för mission har inte resonerat slutgiltigt kring frågorna ännu i medlet av mars. Mera information ges i samband med årskonferensen i juni. Bernt Klockarsmission | about seo