Skip to Content

Bot

De sju första kapitlen i Tredje Mosebok innehåller huvuddelen av Gamla testamentets offerlagar. Den grundläggande tanken är att en synd skall ersättas med offer inför Gud. Ett konkret exempel är 3 Mos 5: 5-6, som i 1917 års översättning lyder: ”…så skall han, när han har ådragit sig skuld i något av dessa stycken, bekänna det vari han har syndat och såsom bot för den synd han har begått föra fram åt HERREN ett hondjur av småboskapen, antingen en tacka eller en get, till syndoffer.” På det hebreiska originalspråket betyder ”bot” gottgörelse, dvs kompensation för en överträdelse eller synd. Bibel 2000 översätter också med ”gottgörelse” där den gamla översättningen har ”bot”. Men visst förstår vi också det gamla ordet och känner igen tankegången när ordet presenteras i flertal: ”böter”. Vi får betala när vi brutit mot regler och lagar. Den finska översättningen av ”bot/gottgörelse” är ”försoning (sovitus)”.

En del offer var ”gemenskapsoffer”. Med sin offergåva, det man avstod från, upplevde man sig komma närmare Gud och andra människor.

Man kan tycka att steget är långt från det gammaltestamentliga gemenskapsoffret till den kristna asketismen. Men det kan faktiskt ses som parallella uttrycksformer, även om det inte finns ett direkt samband.

Askes är en andlig eller fysisk övning som har som syfte att komma närmare Gud. Genom att vara återhållsam eller helt avstå från bekvämlighet och denna världens glädjeämnen, genom att vända ryggen åt världen, vill man vända hela sin uppmärksamhet och sin varelse till Gud. Den vanligaste formen av askes är fasta, kortare eller längre tid. Och i klosterväsendet gjordes asken till en levnadsform genom munkarnas och nunnornas löften om fattigdom, lydnad och sexuell avhållsamhet.

Reformationen tog avstånd från askes och klosterväsende, eftersom det uppfattades att man försökte skaffa sig meriter inför Gud genom sitt helgade liv. Men idealet om enkelhet och avhållsamhet från all lyx kom tillbaka inom pietismen. Och i våra dagar har tysta retreater kombinerade med delar av Ignatius andliga övningar varit till stor välsignelse för många. (Vinterns Medarbetardagar i Finlands svenska metodistkyrka utgjordes av en sådan tyst retreat.)

Men det är viktigt att veta vad som är vad. Andlig ordning och reda är nödvändigt för att bevaras i tron. Men botgöring gör oss inte till bättre kristna. Det svenska ordet ”bot” betyder också ”tyglapp”. Och botgärningen är som den påsydda tyglappen på ett klädesplagg. Det täcker hålet och gör plagget användbart igen, men den utplånar inte skadan. Det kan bara Jesus Kristus ”som frambar ett enda syndoffer för alla tider.” Hebréerbrevet 10:12. Och det behövs bara två saker för att få tillgång till detta – uttryckt i datatermer: Användarnamnet är Tro på Jesus (Romarbrevet 10:9) och lösenordet är Bekännelse (1 Johannesbrevet 1:9).

Hans Växbyrsnb | about seo