Skip to Content

Konferenskör

Vill du sjunga i " projekt konferenskör" i Kristuskyrkan, Helsingfors, under metodistkyrkans årskonferens?

Övning hålls i kyrkan, Apollogatan 5, fredag 8.6 och lördag 9.6 kl 17.30-18.45 samt söndag 10.6 före gudstjänsten kl 11. Den som har möjlighet kan också komma på en övning till Taborkyrkan, Ingå fredagen den 18 maj kl 18. Andreas Forsberg ackompanjerar och själv är jag dirigent.

Vi medverkar lördag kl 19 och på festgudstjänsten söndag. Repertoaren är lättillgänglig, 3-4 stämmig, musik bl a av Per Harling och Tomas Boström. Blev du intresserad? Skriv på messenger din mail-adress och vilken stämma du sjunger, så skickar jag de sex sångerna på pdf-fil.

Noomi Elfvingstory | about seo