Skip to Content

Hur skulle det kännas för dig att komma till den bästa kyrkan någonsin?

Framtidens kyrka 1.JPG

På Facebook:
rauhan sanomia/nya budbäraren :https://www.facebook.com/Rauhan-SanomiaNya-Budb%C3%A4raren-209129449589215/

KYRKANS MEDARBETARE DRÖMMER

Hur skulle det kännas för dig att komma till den bästa kyrkan någonsin? Hurudan skulle den kyrkan vara, vad skulle du känna och uppleva? Bland annat de frågorna fick kyrkans svenskspråkiga medarbetare ställa sig själva på Pörkenäs i mars.

DET VAR inte första gången som det fördes ivriga diskussioner om kyrkans vision och framtid. Finlands svenska metodistkyrka har ett arbets- och visionsutskott som redan i många år arbetat med frågor som berör kyrkans framtid och vision. Den här gången var det kyrkans medarbetare, det vill säga pastorer och församlingsarbetare, som var samlade till Pörkenäs lägergård i början av mars, som fick visionera tillsammans.

FRAMTIDENS KYRKA
Som utgångspunkt för visionsdiskussionerna användes två olika föreställningsövningar, där deltagarna bland annat fick i uppgift att resa tio år framåt i tiden till ”den bästa kyrkan någonsin”. Deltagarna var indelade i grupper och utifrån de visuella bilder som målades upp under övningen, utformades korta fraser och nyckelord som sammanfattade ”framtidens kyrka”. Det som kom fram i de olika grupperna var till stora delar mycket samstämmigt.

EN ENKLARE KYRKA
I den första föreställningsövningen var tidsperspektivet betydligt kortare än tio år. Medarbetarna fick föreställa sig hur kyrkan ser ut om två år, utifrån en hoppfull bild om en välmående kyrka. Några av medarbetarna såg framför sig en ”enklare kyrka”, där många av de strukturer som nu tar mycket tid och energi, har monterats ner. Det talades också om en modig kyrka, som är beredd att gå ut ur sin bekvämlighetszon. Kyrkan beskrevs som ”en välkomnande miljö”. Kulturen i församlingen är sådan, att människor känner sig älskade när de kommer till kyrkan. ”Det är inte som att stiga in i en frysbox när man kommer till kyrkan utan kyrkan är välkomnande”, uttryckte en av medarbetarna sin bild av framtidens kyrka.

NYA ORTER
Framtidens kyrka har ett större arbetsfält än bara den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Den jobbar aktivt för att starta arbete på nya orter för att nå ut till nya människor och nya språkgrupper. I framtidens kyrka finns det ett levande barn- och ungdomsarbete på alla orter.

VARDAGSGEMENSKAP
När medarbetarna fick i uppgift att föreställa sig kyrkan om tio år, väcktes en hel del starka, visuella bilder som sedan berättades för hela gruppen. ”Det är lätt att komma in i gemenskapen fast man inte själv är kristen. Det var relationerna som gjorde det, de var jättenaturliga”, uttryckte en medarbetare sin bild. Kännetecknande för flera av bilderna var avsaknaden av en bestämd mötesplats eller kyrkobyggnad. ”Det fanns en lätthet, man hade inte belastningen av en byggnad utan delade vardagsgemenskap med varandra.” Kyrkan beskrevs som familjär med en helande atmosfär.

FRIMODIG KYRKA
En bild som var särskilt tankeväckande beskrev kyrkan som en samling människor som stannade upp för att i tystnad ta emot Guds tilltal. Utifrån tilltalet gick de modigt ut för att förverkliga tilltalet trots ”mörka moln och åskväder”. Det här tilltalet uppfattades som särskilt viktigt, för det beskrev på ett talande sätt kyrkans uppdrag. Kyrkan ska inte bara vara en inåtvärmande gemenskap som välkomnar sig själv. Framtidens kyrka är en frimodig kyrka.

FEM PUNKTER
Utifrån alla de bilder, ord och fraser som skrevs upp på stora plakat på väggarna, utvaldes till sist fem olika saker som kännetecknar framtidens kyrka. De här punkterna tog fasta på kyrkans gemenskap inåt, dess uppdrag utåt, att människornas gåvor är i användning, att kyrkan följer med i tiden och att kyrkan är en andligt stark gemenskap.

Diskussionerna som fördes på medarbetardagarna var bara en diskussionsöppning, men kan kanske utmynna i fortsatta samtal och konkreta handlingsplaner.

Andreas Forsbäckrsnb | about seo