Skip to Content

Ingen kan hjälpa alla, alla kan hjälpa någon - bli månadssparare

Bli Månadsgivare.jpg

Förenta Nationerna har i sitt program Agenda 2030 ambitiösa målsättningar. Bl.a. vill man globalt bekämpa fattigdom och hunger. Finland har gått in för att i allt utvecklingssamarbete arbeta för att uppfylla målsättningarna i Agenda 2030. Målsättningarna ligger mycket nära det budskap om kärleken till nästan som den kristna kyrkan fått att förvalta.

Finlands svenska metodistkyrka kanaliserar sin hjälpinsats från församlingarna via organet Rådet för mission. Vid sidan om utvecklingssamarbete med bekämpande av fattigdom och hungersnöd jobbar vi också med direkt missionsarbete.

Kan du avstå något för en annan människas kroppsliga och andliga väl? Speciellt efterlyser vi månatliga givare av mindre och större penningsummor.
Via oss når hjälpen fram. Vår administration är minimal – högst 10 %. Välkommen med som en månads-understödjare!
Rådet för mission/Bernt Klockars

För att kunna avsluta ett nuvarande projekt inom utvecklingssamarbete i Zimbabwe behövs 4 218 euro (per 7.6.2018) fram till mars 2019. På 1990-talet byggdes och startades barnhemmet Home of Hope i Nyadire, Zimbabwe. Pga. regeländringar för barnhem byggs som bäst ett nytt barnhem på annan tomt med större möjligheter till odlingar och djurhushållning.

Hjälp att hjälpa barnhemsbarnen som på det sättet kan få en vettig framtid. För en gåva på 20 € till projektet svarar utrikesministeriet med 105 €, så den totala summan som går till projektet blir 125 €.
Tack för ditt understöd!

Rådet för mission, konto: FI13 1376 3000 1334 29 Ref: 3308.
Insamlingslov: RA/2017/1214, 23.11.2017-31.7.2019mission | about seo