Skip to Content

Ny utnämning

Biskop Christian Alsted har utnämnt pastorerna Tuula och Nils-Gustav Sahlin till metodistförsamlingen i Helsingfors. Därmed fortsätter deras tjänst i staden. Tuula Sahlin ansvarar för den administrativa ledningen och Nils-Gustav Sahlin leder personalen.

Camilla Klockars, distriktsföreståndarestory | about seo