Skip to Content

Emmausvandring för kvinnor 20-23.9 i Sibbo

01.09.2018 23:16

Anmälningstiden för höstens Emmausvandring 20-23 september på Nilsas i Sibbo har förlängts till 2 september kl. 21.00.
Det är alltså inte försent att fundera och bestämma sig.

Emmausvandringen är öppen för alla, oavsett församlings- eller samfundstillhörighet.

”Vandringen” – ordet används mer i bildlig än fysisk bemärkelse – är ett förnyelseprogram. Den har en mycket strukturerad uppläggning och är inte en avslappningsretreat. Förutom tal av lekmän och präster kring teman om Guds nåd, innebär vandringen att deltagarna träffas i smågrupper (både under vandringen och efter) för att utmana och stöda varandra i ett troget och trosfyllt liv. Det handlar om att styrka och förnya kristna som Jesu lärjungar i familjen, på jobbet och i samhället genom sin lokala församling. Emmausvandringen är en upplevelse för växande kristna av alla sorter som kommer samman kring kärnan i den kristna tron. Vandringen ordnas separat för män och kvinnor.

Emmaus passar för dig som
- är aktiv i en församling
- önskar nytändning i tron och förnyelse av din vision
- önskar stärka ditt andliga liv

- är mindre aktiv i en församling, men söker en förnyad relation med Gud
- känner till grunderna i den kristna tron
- inte vill ge dig in i teologisk debatt, utan kan acceptera troende från andra samfund
- är villig att inviga ditt vardagsliv till Gud

Kom med tomma händer och öppna hjärtan

Ring gärna till Ilse Stenius 050 50 309 2749 eller Hans Växby 040 081 1873 för mera info.
Mer info finns också här: http://emmausvandringen.metodistkyrkan.fi/node/1all_event | about seo