Skip to Content

Hälsning från nomineringskommíttén!

Bästa medarbetare och förtroendevalda inom Finlands svenska metodistkyrka!

Vi i nomineringskommittén har startat vårt arbete inför årsmötet i Vasa 3-6 juni. I detta skede önskar vi få reda på om du ämnar fortsätta med ditt/dina uppdrag framöver. Om du av någon anledning inte kan/vill fortsätta, skulle vi önska att du kunde meddela oss om detta senast den 18 mars 2019. Därtill skulle vi vara tacksamma om du har något förslag på person som du tycker att vi skulle tillfråga om ersätta dig i arbetet. Det skulle också också till stor hjälp för oss om du kort vill redogöra för den insats du gjort, så att vi kan försöka hitta en god ersättare för dig.

Vi vill också uppmana till bön för samfundet. Ett speciellt stort böneämne är att hitta en ordförande för kyrkostyrelsen. Under innevarande konferensår sköter Leif-Göte Björklund uppdraget tillfälligt. Om du har förslag på någon person, eller känner på dig att att det kunde vara din plats.
Ifjol diskuterade och undersökte nomineringskommmitten också möjligheten att ordförandeskapet skulle delas på två personer. Som ett slags team, där enadera dock skulle ha namnteckningsträtten för samfundet. Som bekant fanns ingen villig då, men kanske tiden är mogen i år?

I vilket som helst av ovanstående saker, eller något annat som har med nomineringskommittén att göra, hör av dig till e-postadressen nedan!

På väg,

Nomineringskommitten genom Tom Riska, sammankallare
tom.riska@metodistkyrkan.fistory | about seo