Skip to Content

Brev från biskopen

”Över allt detta skall ni klä er i kärleken, som binder allt samman till en fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid som ni blev kallade till i en enda kropp, och var tacksamma”. (Kol.3:14-15)

Kära medlemmar och vänner i Norden och Baltikum

Jag hälsar er med Paulus ord till Kolosserna som påminner oss att ta emot den kärlek vi har lärt känna i Kristus Jesus. Vi blir uppmuntrade att klä oss i kärlek, det är ett val, och det är ett perfekt band som håller oss samman och förkroppsligar församlingen. Av hjärtat vill jag tacka er för er kärlek och överlåtelse till kyrkan.

Under de senaste månaderna har jag upprepade gånger uppmuntrat till förtroende för Generalkonferensen då vi kommer samman för att urskilja Guds väg för framtiden genom lovsång, reflektion och debatt. Vår kyrka är delad när det gäller förståelsen av människans sexualitet och hur vi bäst kan vara kyrka tillsammans med LGBTQ personer. Konferensen lyckades inte nå ett brett förankrat beslut. Kyrkan var delad före konferensen och är det fortfarande.

Den sk “traditionella planen” vann med en liten majoritet. Denna plan förblir kyrkans nuvarande position, och den tillåter inte äktenskap mellan människor av samma kön eller ordination av homosexuella som lever i ett partnerskap. Den traditionella planen ökar redovisningsskyldigheten och specificerar agerande för pastorer som går emot kyrkoordningen.

Det är viktigt att notera att Generalkonferensen hänvisade hela den ”traditionella planen” till det juridiska rådet och att det juridiska rådet två gånger har deklarerat att väsentliga delar av planen är okonstitutionella. Det juridiska rådet fattar sitt beslut i april och då kommer vi att veta vilka delar av planen som blir lag. Jag ber er också notera att inget beslut vid denna Generalkonferens sätts i kraft förrän efter vår Centralkonferens våren 2021 då vi har möjlighet att göra tillämpningar för vår kontext.

Vissa av er kommer att vara mycket besvikna över de beslut Generalkonferensen fattat och finner dem vara onödigt restriktiva och bestraffande, medan andra kommer att finna besluten vara till hjälp och behövliga.

Vid våra årskonferenser kommer vi att föra djupa samtal gällande implikationerna av dessa beslut.
Det är min fulla förståelse att var och en är fri att ha och uttrycka motsatta åsikter, oavsett striktare regler.

Centralkonferensens råd träffas den 30 mars för att diskutera Generalkonferensens beslut och reflektera över konsekvenserna i denhär delen av världen. Till Centralkonferensen hör de nordiska och baltiska länderna samt Eurasien.

Inom en nära framtid har vi möten i respektive länder. Där presenteras besluten från Generalkonferensen och vi kommer att ha möjlighet till god konversation.

Jag vill påminna er att vi inte har fattat beslut i en sak eller i en fråga. Vi talar om människor och om kyrkan. Vår konversation handlar om söner, döttrar, syskonbarn, barnbarn, vänner och församlingsmedlemmar som identifierar sig som homosexuella. Vårt syfte är att upptäcka hur vi som Kristi kropp kan följa och tjäna Kristus med alla människor.

Under en spänd period av djupt olika åsikter finns risken att vi förstör relationer som kan vara svåra att upprätta. Jag vill säga till oss alla: Detta är en tid då vi bryr oss om varandra och är försiktiga med varandra. Detta är en tid för bön, gemenskap och konversation. Jag vill uppmuntra oss alla att tänka noga efter innan vi ger en kommentar eller uppdaterar något på sociala medier och att vi undviker att säga något som kan upplevas som sårande eller polariserande. Vi är fortfarande kallade att älska varandra och dela Guds kärlek med alla människor.

Metodismens grundare, John Wesley, skapade för länge sedan tre enkla regler som är kända som “De allmänna reglerna”, och de är ytterst relevanta i denhär situationen. För det första, “Gör ingen skada”, för det andra, “Gör gott”, och slutligen, “Förbli i Guds kärlek genom nådemedlen”. Vi kommer att fortsätta att tillbe, att be, att dela gemenskap och att förbli i samtal med varandra. – Det är så vi klär oss i Guds kärlek, som är enhetens perfekta band!

Må Gud fortsätta att leda oss in i Hans framtid,

Christian Alsted
Biskopstory | about seo