Skip to Content

Kallelser till årskonferenser och årsmöte

Kallelse till Finlands svenska metodistkyrkas årskonferenser

6-9.6.2019 i Vasa
11-14.6.2020 i Korsholm (Gemensam frikyrkokonferens)

Rapporter, val, stadgeändringar, m.m.
- Biskop Christian Alsted & kyrkostyrelsen

*******

Kallelse till MKU:s årsmöte
Metodistkyrkans i Finland svenska ungdomsförbund håller sitt årsmöte på konferensen i Metodistkyrkan, Fredsgatan 12, 65100 Vasa, fredagen den 7.6.2019 kl 18.00. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.
Välkommen!
- MKU:s styrelse

*******

Dessa kallelser finns också i tryckt form som ett extra nummer av Nya Budbäraren och har skickats ut till alla församlingar för distribuering och till påseende.

- Årskonferenssekreterarenstory | about seo