Skip to Content

Missionsinspirationsdag i Grankulla lö 16.11

16.11.2019 15:11

Välkommen till inspirationsdag för mission

Vasa metodistkyrka, Fredsgatan 12, lö 9.11.2019
Grankulla metodistkyrka, Bolagsvägen 33, lö 16.11.2019

Program
09.30 morgonkaffe
10.00 inspirationssamling
lovsång, tal, vittnesbörd, förbön
Vasa: pastor Patrik Hellström, Jonas Björkstrand
Grankulla:
12.00 lunch till självkostnadspris
12.45 diskussions- och böneprocess i mindre grupper kring metodistkyrkans mission.
Fortsättning på diskusionen från vårens församlingskonferenser och årskonferensen.

Frågeställningar:
1. Behövs Rådet för mission eller kan missionsinsatsen lika bra kanaliseras från varje enskild församling? Ifall Rådet för mission behövs, vilka är dess uppgifter och resurser?
2. Är avsikten att på lång sikt (när?) kunna sända ut en heltidsmissionär? Om det är avsikten, hur främjar vi missionsintresset och förbereder både sändare och möjliga sända? I den diskussionen blir det viktigt att lyfta upp frågor om ansvar (ekonomiskt och annat) för ett sådant åtagande.
3. Skall vi fortsätta söka om medel för utvecklingssamarbete? Det innebär en arbetsinsats och det kräver också administrativa resurser.
4. Några möjliga scenarier inför framtiden (inte i prioritet):
a. Stödja lokala församlingar i de länder vi väljer att jobba med
b. Egna små utvecklingsprojekt (typ Moçambique/förhindra utslagning bland unga som vi redan planerat med lokala representanter och Zimbabwe/förädling av frukt och grönsaker vid Hoppets Hem som kan bidra till drift ochskolavgifter) i enlighet med de resurser vi själva kan samla in
c. Korttidsmissionärer/volontärer som i förlängningen kan bli till en egen missionär
d. Stödja någon annans missionär. I vilken utsträckning?
e. Samarbete med andra, större organisationer kring utvecklingsprojekt
f. ...

14.15 återsamling och sammanfattning
14.45 eftermiddagskaffe
15.00 hemfärd

Ev. frågor riktas till ordf. Bernt Klockars, bernt.klockars@gmail.com eller koordinator Catarina Ekman-Niemi-Kaija, dev.coordinator@metodistkyrkan.fi. Arr. Finlands svenska metodistkyrka/Rådet för mission

Anmälningar till Grankulladagen senast 9.11 per e-post dev.aidcoordinator@gmail.com eller här nedan med länken. Meddela skilt om eventuella dieter.
Välkommen med!

Anmäl till Missionsinspirationsdag i Grankulla lö 16.11
En e-postadress krävs för användare som inte är registrerade på denna webbplats. Om du är en registrerad användare på denna webbplats, var vänlig logga in för att anmäla dig till denna Händelse


all_event | about seo