Skip to Content

Global Vision hösten 2019

GV.jpg

JOINA I MISSIONSARBETET!

Finlands svenska metodistkyrka jobbar
-för att nå folkgruppen gujjarerna i Kashmir, Indien, via missionär Mikko
-för barn med hörselnedsättning (skolavgifter, skolmaterial, ) i Nyadire, Zimbabwe
-för barn på barnhemmet Hoppets Hem – uppfört med finländska biståndsmedel – i Nyadire, Zimbabwe
-för missionär Rut Lindgrens fosterbarn (utbildning, uppehälle) i Nyadire, Zimbabwe
-för att förebygga utslagning bland unga i Moçambique, bl.a. genom förskoleundervisning

MISSIONEN I FRAMTIDEN? Rådet för mission har initierat en process kring det framtida missionsarbetet inom Finlands svenska metodistkyrka. Våren 2019 diskuterades frågan i församlingskonferenserna, sommaren 2019 i årskonferensen och under hösten 2019 vid två missionsinspirationssamlingar. Välkommen till metodistkyrkan i Vasa lö 9.11 kl 10-15 och i Grankulla lö 16.11 kl 10-15. Samlingarna är identiska.
Läs mer i bilagan eller anmäl dej på direkten till höger under kalendern!

”Vad ni har gjort för någonav dessa mina minsta som är mina bröder, har ni gjortför mig.” Jesus i Matt. 25:40.

BilagaStorlek
gv 9-2019.pdf597.88 kB


mission | about seo