Skip to Content

En hälsning från biskop Christian Alsted gällande avtalet Protocol of Reconciliation and Grace Through Separation

Kära metodister i det nordiska och baltiska biskopsområdet!

Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft. (Romarbrevet 15:13)

Med dessa ord vill jag önska alla ett välsignat nytt år.

Här i början av det nya året skriver jag för att säga några ord om det avtal mellan olika fraktioner inom kyrkan vilket alldeles nyss blivit offentliggjort av en på bred basis sammansatt medlingsgrupp.

Titeln är ”Protocol of Reconciliation & Grace Through Separation”, och den indikerar att avtalet innebär en splittring, en separation. Det förväntas att det efter Generalkonferensen 2020 bildas en traditionell konservativ Metodistkyrka och möjligen ytterligare en annan kyrka, medan United Methodist Church kommer att bestå.

Medlingsgruppen lyckades nå fram till ett brett gällande avtal mellan olika stora grupperingar av kyrkan, vilket kommer att ge möjlighet för årskonferenser och lokala församlingar över hela världen att forma sina tjänster i sina respektive samhällen och kulturer, i enlighet med integritet och lojalitet till den kallelse som Gud gett dem.

Jag gick med i denna process på uppmaning av biskop John Yambasu (Sierra Leone) på sommaren 2019. Jag hoppades kunna ge ett tydligt perspektiv från Centralkonferensen och från Europa i en främst USA-dominerad diskussion, och samtidigt uppmana de olika grupperingarna att diskutera tillsammans och söka lösningar som gagnar hela kyrkan. Det har varit ett omfattande och krävande arbete med mycken bön – det fanns tider då spänningarna var så stora att vi var osäkra på ifall vi skulle få ett avtal till stånds – men till slut var alla parter villiga att närma sig varandra.

För många kommer denna splittring att orsaka smärta och sorg – så upplever jag det också. Samtidigt är det tydligt att avstånden mellan de olika teologiska och etiska uppfattningarna är så stora, att det inte är möjligt att bygga en bro mellan dem. Ett gott, brett och respektfullt avtal innan Generalkonferensen i maj 2020 i Minneapolis skall bereda väg för en fredlig och värdig process som leder till ett beslut, en lösning, som kan hjälpa kyrkan vidare i Guds uppdrag i världen, i motsats till en konfliktfylld process som kommer att ha oförutsägbar påverkan på vårt uppdrag och vittnesbörd i världen.

Medlingsgruppen skulle inte ha kunnat göra sitt arbete utan advokat Kenneth Feinbergs vägledning. Kenneth Feinberg är en välkänd medlare i USA, som bl.a. arbetat med att förhandla fram kompensation för offren i terrorattacken 11 september 2001, Boston Maraton, m.fl. Kenneth Feinberg är jude och han arbetade med medlingsgruppen pro bono.

Här är några av huvudpunkterna i avtalet. Jag uppmanar dock alla att läsa hela det bifogade avtalet.
- United Methodist Church består (nämns i avtalet som post separation UMC) och en eller flera nya Metodistkyrkor bildas.
- Centralkonferenser kan välja att lämna UMC. Ett sådant beslut kräver 2/3 majoritet.
- Om 20% av en årskonferens delegater önskar det, kan årskonferensen rösta om sin tillhörighet till UMC. Ett beslut om att tillhöra en annan Metodistkyrka än UMC kräver en 57% majoritet (en kompromiss mellan 2/3 majoritet och en enkel majoritet)
- Om en lokal församling är oenig med årskonferensens kyrkliga tillhörighet, kan församlingen besluta om att ändra på sin egen tillhörighet. Det lokala församlingsrådet beslutar då ifall beslutet följer en 2/3 eller en enkel majoritet.
- En kompensation på 25 milj. USD betalas till den traditionella konservativa gruppen, som lämnar UMC. Förutom det reserveras 2 milj. USD till eventuella andra grupper, som väljer att lämna UMC.
- Ett belopp på 39 milj. USD reserveras till etniska grupper, som har upplevt eller upplever marginalisering i kyrkan. Det handlar Asian, Black, Hispanic-Latino, Native American and Pacific Islander grupper samt understödet till Africa University. Den traditionella konservativa gruppen har valt att ge avkall på en summa på 13 milj. USD som de styrde till den totala summan på 39 milj. USD.
- Alla administrativa och juridiska besvär och kyrkliga rättsfrågor som anknyter till vigsel av personer av samma kön eller till ordinering av utlevt homosexuella läggs omedelbart på is framtill avslutningen av den första Generalkonferensen efter separationen.

De nödvändiga ändringsförslagen till kyrkoordningen är under bearbetning och kommer att via en eller flera extraordinära årskonferenser skickas för behandling till Generalkonferensen och dess delegater. Därmed överlåter medlingsgruppen sitt arbete till behandling och beslutsfattning åt hela kyrkan. Detta är ett stort och betydelsefullt ansvar och det är väsentligt att vi omsluter delegater i förbön innan och under Generalkonferensen.

Jag hoppas och ber att förslaget från medlingsgruppen i Guds nåd må verka till att hela den smärta vi har åstadkommit varandra och till att styrka kyrkan till att helhjärtat engagera sig i sin uppgift, även om det sker under förändrade omständigheter.

I den nordeuropeiska och eurasiska Centralkonferensen, såväl som i det nordiska och baltiska biskopsområdet finns det olika teologiska och etiska uppfattningar, inte minst i frågan om hur vi som kyrka kan stå med människor som identifierar sig som LGBTQ+. Generalkonferensens beslut kommer också att få stora verkningar för årskonferenserna i de nordiska och baltiska länderna, och såväl Centralkonferensen som årskonferenserna kommer att stå inför stora beslut. Jag vill göra mitt yttersta för att hjälpa konferenserna till att kunna forma sin egen framtid i enlighet med den integritet och trofasthet till kallelsen som Gud givit oss alla; att göra människor till Jesu Kristi lärjungar.

Jag uppmanar alla till att tillsammans med mig be och arbeta för en levande kyrka, som med glädje och stolthet delar Jesu kärlek och frälsning med människorna runtomkring oss. Gud kallar oss fortsättningsvis…

Christian Alsted
biskop

PS. Ett dokument med svar på möjliga frågor ger ytterligare bakgrundsinformation. Det (FAQ) samt ett pressmeddelande från medlingsgruppen bifogas.
PPS. An English statement is also provided with this message

BilagaStorlek
Mediation Process Frequently Asked Questions.pdf151.5 kB
Mediation_Team_PressRelease_Jan3_Final.pdf298.75 kB
Statement regarding the agreement Protocol of Reconciliation and Grace Through Separation.pdf42.81 kB
SIgned Protocoal Statement.pdf534.05 kB


story | about seo