Skip to Content

Deadline för uppsägning av förtroendeuppdrag i samfundet

29.02.2020 00:01
29.02.2020 23:59

Lördagen 29.2 är sista uppsägningsdag för förtroendeuppdrag i samfundet. Uppsägningen bör meddelas åt nomineringskommitténs ordförande Björn Elfving per epost, bjorn.elfving@metodistkyrkan.fi.all_event | about seo