Skip to Content

Förberedelse av information till församlingarna om koronavirusåtgärder

Ledningen för Finlands svenska metodistkyrka håller på att förbereda ett informationspaket till alla metodistförsamlingar gällande koronavirusåtgärder. Informationen publiceras fredagen 13.3.2020.story | about seo