Skip to Content

NYA TAG I EN NY TID

Årskonferens Borgå 2020

Finlands svenska metodistkyrkas årskonferens 9-11.10.2020 i Borgå

Fredagen den 9 oktober
kl 12 lunch
kl 13-15 pastorala sessionen (i Missionskyrkan)
kl 15 eftermiddagskaffe
kl 16 årskonferensförhandlingarna inleds
kl 18 kvällsmat
kl 19 förhandlingar
kl 20.30 kvällste
kl 21 andakt, parentation, förbön, Mayvor Wärn-Rancken leder

Lördagen den 10 oktober
kl 9 ”Nya tag i en ny tid” – biskop Christian Alsted talar
kl 10 årskonferensförhandlingar
kl 12 lunch
kl 13 förhandlingar
kl 15 eftermiddagskaffe
kl 15.30 förhandlingar
kl 18 kvällsmat
kl 19 förhandlingar
kl 20.30 kvällste
kl 21 Celebration, Camilla Klockars leder

Söndagen den 11 oktober
kl 11 gudstjänst, biskop Christian Alsted predikar
kl 12.30 lunch och avfärdstory | about seo