Skip to Content

Utnämningar i Finlands svenska metodistkyrka konferensåret 2020-2021

Distriktsföreståndare: Leif-Göte Björklund
Karleby: Sarah Tiainen (5)
Jakobstad: Sarah Tiainen (8)
Vasa: Camilla Klockars (5)
Ekenäs: Nils-Gustav Sahlin (1)
Ingå: att tillsättas
Helsingfors: Tuula Sahlin (7), Nils-Gustav Sahlin (7)
Grankulla: Mayvor Wärn-Rancken (6, tjänstledig 1.12.2020-30.6.2021), lokalpastor med studier (4)

Distriktsföreståndare: Camilla Klockars
Åbo: Stefan Forsbäck (9)
Kristinestad: Tom Riska (1)
Skaftung: Tom Riska (1)
Borgå: Leif-Göte Björklund (6)
Svartså: Leif-Göte Björklund (6)
Lovisa: Mayvor Wärn-Rancken (2, tjänstledig 1.12.2020-30.6.2021)

Svenska distriktet / Metodister i Sverige
Ansvarig äldste: Nils-Gustav Sahlin (3)
Östersund: Bengt Korswing (14)
Laxå med utposter: Hans Wallstedt (2)

Särskilda utnämningar
Generalsekreterare för Ekumeniska rådet i Finland: Mayvor Wärn-Ranckenstory | about seo