Skip to Content

Riktiga människor möttes

konf2.jpg

Vad skönt! Vad skönt att möta riktiga människor! Det var Biskop Christian Alsteds spontana utrop när han inledde Metodistkyrkans Årskonferens i Borgå andra veckoslutet i oktober. Och där tolkade han nog alla pastorers och församlingsrepresentanters känsla. I den stunden fick Paulus ord ”Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte” ytterligare ett djup: Vi ser varandra på avstånd under Corona-tidens alla nät-möten, men nu får vi äntligen samlas igen. Hade vi fått sjunga hade det gärna blivit: ”Hur ljuvligt det är att möta på väg till Jerusalem en återlöst syskonskara när ensam man vandrar hem.” Hela konferensen var sedan inriktad på framtiden under temat Nya tag i en ny tid. Vi sträckte oss mot tiden bortom Corona-pandemin och mot kyrkans framtid både internationellt och nationellt.

I söndagens avslutningsgudstjänst utmanade biskop Christian oss med att ställa frågor både om vad vi tänker och hur vi handlar.
– Jag vet allt jag behöver veta. Jag vet vad som är sunt, sant och gott. Jag vet vad jag behöver, vad kyrkan behöver, jag vet vad det finska samhället skulle behöva. Jag har den kunskap jag behöver, jag vet vad som är sanning. Jag vet vad Gud skulle behöva göra.

– Ingen av oss skulle säga så – det skulle vara högmod, eller hur? Fast ibland är det just så vi tänker, uttrycker oss och beter oss! Vi bara talar och talar, ber och ber, men lyssnar sällan! Vi tar sällan tid att vänta på Gud, vänta på att våra egna tankar får försvinna så att vi verkligen kan lyssna och ta emot.

– Corona-pandemin har ändrat mycket. Vi har fått mycket mer tid till att tänka – om inte vi har fyllt tiden med allt möjligt annat!

Ta vara på krisen!
– Varje utmaning, varje kris lär oss något. Vi får tillfälle att tänka och agera på ett nytt sätt. Krisen är ingen dålig situation – den är full av möjligheter. Desperation och sårbarhet är bra – det öppnar för nya möjligheter, för ett samhälle och en kyrka som trodde att den visste allt, kunde allt – och inte behövde någon ny insikt om sig själv.

I tillägg till de många goda råd vi får från myndigheterna hade biskop Christian tre råd att ge oss:
För det första: Be, läs Bibeln och läs goda böcker
För det andra: Ta emot det oväntade och överraskande. Vi vet inte allt, vi förstår inte allt och vi vet inte vad vi behöver. ”Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.” Rom 12:1

För det tredje: Kom ihåg att leva! Det finns hopp, möjligheter och framtid! Och vi lever nu, inte imorgon, inte när vi får semester, inte efter Coronan – utan nu, nu!

…och så vidare
Metodistkyrkan årskonferens är motsvarigheten till föreningars årsmöte, och viktiga beslut fattades. Vinsten av lägerområdet Jumijärvis försäljning skall användas för att stärka ungdomsarbetet. Några andra förändringar i fastighetsbeståndet gör att kassarapporten också annars också såg ovanligt positiv ut. Vidare gjordes det några förändringar i stadgarna för att göra det möjligt att även mötas på nätet vid en eventuell ny pandemi.
Kyrkostyrelsen fick efter ett par års väntan en lekman på ordförandeposten, Jerry von Konow. Och missionsrådets nya ordförande är Sonja Nygård. Genom den officiella Utnämningslistan som biskopen traditionsenligt läste vid avslutningsgudstjänsten fick vi veta att Nils-Gustav Sahlin får det pastorala ansvaret i Ekenäs utöver sin tjänst i Helsingfors och att Tom Riska är ny pastor i Kristinestad och Skaftung. Dessutom kommer Mayvor Wärn-Rancken att vara tjänstledig från 1 december då hon tillträder som generalsekreterare i Ekumeniska rådet.

Årets konferens hölls i Borgå som på ett exemplariskt sätt anpassat arrangemangen enligt corona-rekommendationerna – och stod för en kulinarisk meny! Nästa Årskonferens hålls i Vasa 24-29.9.2021. Tidpunkten är vald med tanke på att det kan finnas ärenden att behandla som kommit upp på Generalkonferensen som hålls i månadsskiftet augusti-september i Minneapolis, Minnesota.

Hans Växby

Foto: Gustav Wiikstory | about seo