Skip to Content

Info i advent

advent

I Nyland befinner vi oss sedan sista veckan i november i den s.k. coronasmittospridningsfasen. Den rådande situationen med smittospridningen är synnerligen utmanade. Som kristna behöver vi ju inte vara rädda för varken sjukdom eller död. Rädsla är för det mesta en väldigt destruktiv känsla. Vi vet ju att vi i alla livets mångskiftande situationer och inför alla utmaningar vilar i Guds omsorg. Jesus vandrar alltid med oss.

Men vi måste inse allvaret i det nuvarande samhällsläget. Vi kristna behöver på alla sätt vara med och bidra till att smittospridningen stoppas. Tyvärr ser det ju ut som om många medborgare inte riktigt skulle ha insett vart vi verkar vara på väg. Utvecklingen ser ut att gå åt samma håll som i stort sett alla andra europeiska länder.

Myndigheterna vill att vi alla i det finländska samhället gör allt vi kan för att förhindra smittospridningen. Då bör det rimligtvis stå klart för oss alla att vi i de nyländska metodistförsamlingarna väljer att inställa allmänna gudstjänster och övrig församlingsverksamhet med fler deltagare än tio personer för de tidsperioder som gäller på respektive ort. Vi använder oss i stället av de verksamhetsmetoder som internet tillhandahåller.

Vi uppmanas att begränsa närkontakterna till enbart familjekretsen eller närstående som kan jämföras med familjen. Det är förstås riktigt tråkigt i synnerhet i adventstiden att behöva inställa gudstjänster, körkonserter, basarer och planerade julfester.

Samtidigt välsignar vi verksamheten i våra församlingar i Egentliga Finland och Österbotten, där man inte åtminstone ännu ser ut att behöva tillgripa samma drastiska åtgärder.

Välsignad adventstid!

Leif-Göte Björklund
Distriktföreståndarestory | about seo