Skip to Content

Utnämning

17-1902054db39c610fb1.jpg

Det är med glädje och tacksamhet som kabinettet meddelar att Mika Uusimäki sedan 1.11 2020 är utnämnd som lokalpastor till Gamlakarleby metodistförsamling. Tjänsten är inte en anställning.

Vi uppmanar till förbön för Mika och församlingen i Karleby.

På uppdrag av biskopen

Camilla Klockars
Distriktsföreståndarestory | about seo