Skip to Content

Filmningsundervisningen sammanfattad

1_GlJ7PqtGnft8EGDCyaIaUg.jpeg

I medlet av november 2020 hölls en undervisningsdag i Helsingfors kring filmning och live-sändningar av tex gudstjänster. En liknande kurs hölls i Vasa tidigare under hösten. Jakob Granfors' och Jacob Nordblads' undervisning från dagen i Helsigfors samt dagen i Vasa finns här som en bilaga och innehåller en hel del bra information. I dessa tider är det klokt att uppdatera vårt sätt att nå människor och utveckla också denna sida av vårt arbete. Lycka till i filmandet!

BilagaStorlek
Livestreamkurs.pdf103.88 kB


story | about seo