Skip to Content

Årsboken är färdig

rsbok.jpg

Årsboken kom från tryckeriet denna vecka och skickas ut till församlingarna nästa vecka. Den går bra att få elektroniskt också, skriv då till dev.aidcoordinator(at)metodistkyrkan.fistory | about seo